رنگ پارچه مبلمان

انتخاب سبک و رنگ پارچه مبل
اردیبهشت, ۱۳۹۸ بدون نظر مبل
انتخاب سبک و رنگ پارچه مبل در کنار توجه به نوع و کیفیت پارچه مبل، نکته مهم دیگر تناسب نقش، طرح و رنگ آن با دکوراسیون محیطی است که مبلمان در آن قرار می گیرد و به نوعی کامل کننده سبک مبلمان خواهد بود. اندازه و کاربری محیط از ...
Read More