چله کشی فارسی چگونه انجام میشود

جولای, 2017 بدون نظر آموزش ها, خدمات, فرش

 

 

چله کشي فارسي

ابتدا ميله اي به طول يک متر و ضخامت پنج الي هشت سانتيمتر به طور مستقيم داخل ديوار يا به طور عمود بر زمين فرو برده سپس ميله ي ديگري را در فاصله اي به اندازه ي طول قالي مورد نظر بعلاوه هشتاد سانتيمتر اضافي جهت ريشه هاي قالي به موازات ميله ي اولي فرو مي کنيم .

نخ مورد نظر را تهيه نموده معمولاً از نخ پنبه نمره ۲۰ دوازده يا چهارده لا جهت چله کشي استفاده مي شود بدين لحاظ نخ هاي پنبه را به صورت توپکي شکل درآورده و آن را داخل دو تشتک جداگانه مي گذاريم، يک نخ را بدست راست و نخ ديگر را بدست چپ ميگيريم و خود ما در وسط نخها قرار مي گيريم نخ اول را مي اندازيم نخ دست راست را از زير و نخ دست چپ را از رو مي گذاريم، وقتي که دوباره به اول برگشتيم اول نخ دست راست را به فرم هشت انگليسي نگه مي داريم و بعد نخ دست چپ را از زير ميله و از روي دست راست مي بريم و هر دو نخ را از زير ميله ديگر مي بريم و تا آخر به همين ترتيب ادامه ميدهيم، آنچه در اين مرحله مهم است مسئله کشش نخ هاي چله است که دقيقاً بايد مواظب آن باشيم، تا آخر يکنواخت تنيده شود و نبايد به صورتي باشد که يک قسمت محکم و قسمت ديگر آن شل باشد.

وقتي که چله دوانيده شد “زهه کردن” توسط فردي که همکار چله دوان است انجام ميشود. براي بدست آوردن نخ مورد نياز جهت زهه کردن از همان نخ چله کشي استفاده مي کنيم.
ابتدا آن را به طول سه تا چهار متر چند لا مي کنيم و يا يک دستمال مرطوب روي آن را ماليده تا گرد و غبار آن از بين رفته و تاب آن يکسان شود.

عمل زهه کردن:
ابتدا جفت نخ هاي متناظر را گرفته و نخ زهه را از پشت اين دو نخ مي گذرانيم، و داخل اين دو نخ برده و از زير نخ زهه را به قدري مي کشيم که جفت نخها کنار هم قرار گيرند. پس از پايان عمل زهه کردن عمليات زير انجام ميشود : لازم به تذکر است که عمل زهه کردن نخ ها در دم کار به صورت تک نخي مي باشد.

۱- بردن نخ ها به روي سرگزها: وقتي که چله کشي تمام شد دست راست خود را از وسط نخ ها عبور مي دهيم تا دم سر اول بيفتد و وسط آن را توسط يک نخ چهار لا که از قبلاً آماده کرده ايم مي بنديم تا دم سر اول باقي بماند بعد از آن سرگزها را آماده ميکنيم يکي را از قسمت اول چله و ديگر را از قسمت آخر کار عبور ميدهيم و نخ ها را در سرگزها مي اندازيم.

چله کشي فارسي

۲- مربندي سرگزها: وقتي که نخ ها رادر سرگزها انداختيم آن را به روي زمين گذاشته ، سرگزها را اندازه گرفته و وسط آن را مشخص مي کنيم ، نصف نخ ها را به يک طرف سرگز و نصفه ديگر آن را به طرف ديگر مي بريم، وقتي که اندازه قالي مشخص شد اندازه هاي اضافي را در دو طرف سرگزها مي گذاريم و شروع به مربندي مي کنيم( هر مر در قالي بيست و پنج سانتيمتر مي باشد)، براي اينکه کنار قالي سفت و محکم باشد و خود را جمع نکند در سر اول کار خود چهار سانتيمتر که به هر مر يک سانتيمتر اضافه مي کنيم و به سر دوم( سر آخر) هشت سانتيمتر اضافه مي کنيم که به هر مر دو سانتيمتر اضافه ميشود و وقتي که اندازه هاي مشخص شد و آن را مربندي کرديم —– را در هر قسمت جا به جا مي کنيم بطور مثال اگر ما يک قالي ۱٫۵*۱ داشته باشيم بدين صورت عمل مي کنيم تعداد مر ۴=۱*۴ و تعداد بتونها ۳۴۰=۸۵*۴ و تعداد نخ تار ۱۳۶۰=۴*۳۴۰

۳- عمليات تکميلي چله: بعد از به پايان بردن مربندي سرگز ها را بر داشته ، هردو نفر در دو طرف سرگزها مي ايستند و يک نفر هم با چوب بر روي نخهاي چله زده تا اينکه اگر گردوغباري در نخها باشد ريخته شود و تاب آن نيز باز شود ، آرام آنرا از يک طرف به طرف ديگر مي کشيم و وقتي که چوب زدن آن تمام شد چوب گله در قسمت آخر قالي مي گذاريم و آن را به دور چوب به طرف سر اول مي پيچيم و آن را جمع ميکنيم که به اين عمل عمليات تکميلي چله مي گويند.

۴- نحوه انتقال به روي دستگاه: ابتدا سر اول قالي را روي دستگاه انداخته آن را به طرف خود به پايين مي کشيم و تا آخر مي پيچانيم ، بعد که سر آخر در بالاي دار جا افتاد دوباره آنرا به طرف بالا مي پيچانيم تا پايين دستگاه که سر اول کاره است محکم شود هر بار يک دور آن را به طرف بالا مي پيچانيم ، شطها را با دست مي کشيم و چوب ميزنيم تا به صورت يکسان محکم شده و تاب آن باز شود ، هنوز که نخها خيلي محکم نشده بايد سيم يا طناب را در پايين دار به دور نخ ها بپيچانيم ، بدين صورت که در هر بيست سانتيمتر يک بار سيم يا طناب را از وسط نخها به صورت اريب از وسط نخها عبور ميدهيم و در دو طرف دار محکم ميبنديم.

اين شيوه چله دواني در استانهاي خراسان جنوبي و کرمان و يزد رايج است.

تخفیف تابستانه قالیشویی شهاب برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + دو =