رفع پیچیدگی كناره های فرش

می, 2018 بدون نظر آموزش ها, خدمات

رفع پیچیدگی كناره های فرش

گاهی اوقات كناره های جانبی برخی از فرش های پركار و چند پوده مانند فرش های ساروق،

بیجار، كاشان، اصفهان، قم و تبریز پیچیده شده و لوله می شود و این حالتی است

كه به ندرت در فرش های با بافت شل و یك پوده اتفاق می افتد.

در صورتی كه پود هائی را كه به دور تارهای جانبی می پیچانند محكم كشیده

و یاسفت كرده و یا رج های گره ها را محكم شانه كرده باشند این كیفیت بروز می كند

و عوامل دیگر در بروز این حالت ممكن است به علت تابیده شده بش از حد پودها

و یا تراكم زیاد چِلّه ها در كناره های فرش باشد.

www.shahab24.com
www.shahab24.com
پیچیدگی كناره فرش

 

برای رفع لوله شدن كناره های جانبی فرش از طریقه ای

راحت و عملی كه انجام آن در منزل با كمی صبر و حوصله میسر است

نام می بریم و آن این است كه نوارهائی به عرض تقریبی چهار سانتی متر ازلینولئوم

و یا جنس مشابه آن را انتخاب نموده و در حاشیه پشت فرش و در قسمت های لوله شده

با نخ و سوزن مناسب به صورت زگزاگ می دوزند.

 

 

پیچیدگی كناره فرش

باید توجه داشت كه هیچ گاه نباید برای رفع لوله شدن،

كناره های فرش را با چسب، موم و یا میخ به كف اطاق، پاركت و موكت

زیر فرش چسبانیده و یا میخكوب كرد. چه بعد از مدتی چسب خشك شده

و فرش از كف اطاق جدا می شود. در حالی كه به فرش آسیب فراوان رسیده

و یا این كه میخ های كوبیده شده در جسم فرش آن را پاره نموده

و به ارزش آن لطمه زده است.

پیچیدگی كناره فرش

 

گر چه اطو كشیده كناره های لوله شده با استفاده از پارچه مرطوب راه حلی است

تا حدودی عملی و گاهی نیز به كار می رود ولی باید توجه داشت كه اطوی بسیار گرم

به الیاف فرش آسیب رسانیده و آن را خراب و پوسیده می كند.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + ده =