ویژگی های گلیم

آگوست, 2018 بدون نظر آموزش ها

ویژگی های فنی گلیم:

جنس الیاف:

الیاف مورد استفاده در گلیم ها باید از پشم صد در صد خالص،

نو ، شسته شده و یا پشم هایی كه به روش صحیح از پوست جدا شده اند باشند.

قطر الیاف:

قطر الیاف باید از ۲۰ تا ۵۰ میكرون باشد.

ویژگی گلیم

در صد چربی:

حداكثر چربی موجود در خامه ها ( بعد از كلاف شدن ) نباید از ۵/۱ در صد بیشتر باشد.

ویژگی گلیم

ضد بید:

گلیم ها باید با مواد شیمیایی مخصوص ضد بید شوند و این عمل به وسیلة

برچسب بر پشت گلیم ها ذكر شود.

ویژگی گلیم
ویژگی گلیم

ثبات رنگ در مقابل آب:

گلیم های دست بافت هنگامی طبق این استاندارد پذیرفته خواهند شد

كه ثبات رنگ آنها در برابر آب از ارقام زیر كمتر نباشد:

الف- درجة تغییر رنگ نمونة اصلی حداقل ۴ باشد.
ب- درجه لكه گذاری روی پارچه پنبه ای وپشمی روی استاندارد باشد.

 

ویژگی گلیم

ثبات رنگ در مقابل شستشو یا صابون:

گلیم های دست بافت هنگامی طبق این استاندارد پذیرفته خواهند شد

كه ثبات رنگ آنها در مقابل شستشو با صابون از ارقام زیر كمتر نباشد:

الف- درجه لكه گذاری روی پارچه پشمی حداقل (۴-۳) باشد.
ب- درجه تغییر رنگ نمونه اصلی و درجه لكه گیری روی پارچه پشمی

باید روی استاندارد باشد.

 

ثبات رنگ در مقابل نور:

گلیم های دست بافت هنگامی طبق این استاندارد پذیرفته خواهند شد

كه ثبات رنگ آنها در مقابل نور حداقل ۴ باشد.

ثبات رنگ در مقابل مالش مرطوب و سایش خشك:

گلیم های دست بافت هنگامی طبق این استاندارد پذیرفته خواهند شد

كه ثبات رنگ آنها در مقابل مالش مرطوب و سایش خشك حداقل ۴ باشد.

نمونه خامه گلیم:

نمونة خامه گلیم های دست بافت بر مبنای یك لا در سیستم تكس باید

از ۲۰۰ تا ۳۴۰ باشد كه سیستم متر یك برابر ۳ تا ۵ است در تار گلیم به منظور استحكام بیشتر

باید از نخ دو لا استفاده شود.تاب خامه می تواند به شكل S یا Z باشد.

طول الیاف:

طول متوسط الیاف نباید از ۷ سانتی متر كمتر باشد.

تاب خامه:

خامه باید در هر سانتی متر حداقل ۲۰ تاب داشته باشد.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =