هنر و صنعت فرشبافی را بررسی کنیم

نوامبر, 2017 بدون نظر فرش

هنر و صنعت فرشبافی

فرشبافی

قالیشویی شهاب

” قالیشویی شهاب آماده ارائه خدمات شستن  فرش “

” قالیشویی شهاب با نازلترین قیمت ها آماده ارائه خدمات به مشتریان ” 

 

" فرش هایی خود را برای شستشو به قالیشویی شهاب بسپارید "
” فرش هایی خود را برای شستشو به قالیشویی شهاب بسپارید “

 

 

فرشبافی

 

در عصر کنونی  هنر و صنعت فرشبافي داشتن  نقشه يك بخش مهم و ضروری به تعبيري مهم ترین و  اساسي ترين بخش كار به شمار مي رود.
در بین مسائل و عوامل مهم كه تشكيل دهنده ارزش واعتبار  فرش به شمار  مي آيند
اصالت و هويت ملي يك نوع فرش از روي نقشه آن مشخص مي شود.
بصورت كلي هر قوم يا ملتي داراي فرهنگ خاص خود می باشند
با مطالعه بررسي و تحقیق و  پرداختن به آن مي تواند آن قوم را از اقوام ديگر متمایز کند
نقشه فرش نيز يك كتاب فرهنگ يا قوم را بر سادگي و زيبايي هر چه تمام تر براي ما بيان كرده و روشن مي سازد.
هر وقت که بفهمیم كه ريشه اين نقوش نشأت گرفته در كجا و در چه تاريخي است
در واقع به ريشه عميق اين نقوش و عجين بودن آن با فرهنگ آن قوم پي برده ايم.

هنر فرش بافي

در حال  حاظر با توجه به گستردگي و ريشه دار بودن و اصیل بودن هنر فرش بافي اين سؤال را عنوان مي كنيم كه:
كدام قوم يا ملتي و در چه زمان و تاريخي توانسته است اولين قالي را بافته است؟
پاسخ دادن به اين سؤال بسيار مشكل ويا شايد غير ممكن باشد.
زيرا هيچ سند دقيق و روشني در مورد اينكه قالي در چه زمان و در چه مكاني بافته شده است در دسترس بشر نيست.
مسلمأ به وجود آمدن فرش به شكل امروزي نياز به يك سير تكاملي بلند مدت دارد،
زيرا نمي توان قبول كرد كه انسان به يكباره به اين تكنيك رسيده باشد كه ميتواند آثار ارزشمندي را خلق نمايد.
بنابراين بايد در اين مورد بافته هايي كه از نظر تكنيكي ضعيف تر هستند
توجه كرد و آنها را مورد ملاحضه قرار داد، شايد اولين زير انداز بافت دست بشر جنوب خراسان را بتوان نمد دانست
زيرا نمد از درهم فرو رفتن پشمها  بوسيله فشار به وجود مي آيد.

شال و گليم و شستن فرش

هم چنين با در نظر گرفتن  شواهد و قوانين موجود و آثار بر جاي مانده از زندگي انسانهاي جنوب خراسان ابتدايي ترين نوع بافت به شكل امروزي شال و گليم دانست
تحولي كه اين دست بافته ها در طول تاريخ داشته اند
فرش پرداز متجلي مي شود فرش نيز سير تكاملي خاصي را در طول تاريخ گذرانده تا به شكل امروزي در امده است.
هنر قاليبافي به صورت  هنري تكامل يافته و پيشرفته متأثر از هنرهايي همچون گچبري، سفال گري، فلز كاري وحجاري است.
ما می فهمیم و مي دانيم كه هنرمندان اين رشته ها از زمانهاي گذشته با نقش كردن نشانه ها و هنر فرهنگي  قوم خويش
بر روي آثار خود اسناد تاريخي با ارزش را براي آينده باقي گذاشته اند
هنرمندان قالي باف نيز تحت تأثير همين نقوش و با الهام گيري از آنها قالي هاي خود را آذين مي بخشيدند.
Tags