نظافت خانه با جاروبرقی

می, 2018 بدون نظر آموزش ها, فرش

چرا جارو کشیدن به شیوه عقب به جلو اشتباه است؟

کوتاه، سریع، حرکت عقب به جلو که بیشتر مردم برای با جارو برقی انجام می دهند

خاک و پرز فرش را به طور کامل از فرش جدا نمی کند.

در طول نظافت دوره ای خانه، راه بسیار کارآمدتری را برای نظافت خانه

با جاروبرقی را به صورت صحیح انجام دهیم

نظافت خانه با جاروبرقی
www.shahab24.com
www.shahab24.com

برای جارو کشیدن مانند حرفه ای ها شما باید در ردیف ها جارو کنید.

ابتدا، یک ردیف فرش را به یک سمت جارو کنید (ردیف به ردیف).

این جهت باید با خواب فرش در یک راستا باشد، با این کار کرک های فرش مرتب می شوند

و خاک آسان تر از عمق فرش بالا می آید. با این روش دیگر کرک و نخ فرش

شما شبیه میله یا خوشه به نظر نمی رسد.

 

سپس، جارو برقی را به سمت ابتدای ردیفی که جارو کشیده اید برده و مجدد جارو کنید.

این کار باعث می شود برخی از کرک و خاکی که در جارو اول جا مانده اند را از فرش جدا کنید.

 

هر بار که جارو را به نقطه آغاز می برید نوار بعدی را هم جارو کنید

و این کار را تا جارو شدن کل اتاق ادامه دهید.

 

نظافت خانه با جاروبرقی

پس از اینکه کل اتاق جارو شد به سراغ جهت عمود به جهت قبل بروید.

برای مثال، اگر بار اول از شمال به جنوب جارو کرده اید اینبار از شرق به غرب همین مراحل

را انجام دهید. البته، این کار اضافه است، اما هرگونه خاک و کثیفی

از فرش شما جدا می کند و علاوه براینکه عمر فرش را افزایش می دهد

باعث زندگی شادتر برای شما می شود.

نظافت خانه با جاروبرقی
Tags