میکروب فرش

دسامبر, 2018 بدون نظر فرش

بر روی فرش های منزل ما چقدر میکروب وجود دارد

میکروب فرش

قالی شویی – قالیشویی شهاب

فرش های خود را برای نظافت بیشتر به قالی شویی – قالیشویی شهاب بسپارید

در قرون وسطی

در سال ها پیش در قرون وسطی ، کل کف منازل یا خانه ها از نی و حصیر می پوشاندند

و در شرایطی که کثیفی دور انداخته می شد.

اما هم امنون موکت ها ثابت در خانه ها می باشند و تعداد بسیاری از کثیفی ها از آن ها بیرون نمی روند.

 

فرش های نزدیک به شومینه به خاطر گرمایی زیاد، مکان مناسبی جهت زندگی کردن بید آتش می باشند

 

باید خیلی بیشتر و با دقت تر از مکان های دیگر منزل نظافت و تمیز بشوند.

 

این موجود بسیار ریز دارای بدن کشیده ای می باشند و تقریبا همه چیز را می بلعند.

هم چنین در مکان ها یا در مناطقی که درخت نخل وجود دارد،

کرم گل نخل قادر است در اعماق فرش رخنه کند و چه الیاف آن طبیعی باشد

 

و چه از نوع مصنوعی، با استفاده کردن از آن به بافتن پیله مشغول می شود.

 

 

سندروم کاوازاکی

که در نخستین بار در دهه 1960 توسط دانشمندی ژاپنی با همین اسم کشف شد
گونه ای بیماری خاص و نادر محسوب می شود

که محققان و دانشمندان اعتقاد دارند بر اثر مواد شیمیایی موجود در شوینده های فرش ایجاد می شود.

 

باکتری های موجود در گرد و خاک قادراست در میزان دمای مناسب فرش ها زندگی کرده

از سلول های پوستی مرده تغذیه کنند و بعد از نابودی با گرد و خاک قاطی شده و سبب آلرژی های تنفسی بشوند.

خوب است فرش ها هر 12 تا 18 ماه به صورت حرفه ای (قالیشویی) شسته بشوند.

سیگار کشیدن در خانه ها با جمع شدن مواد سمی در الیاف فرش و موکت همراه است

در ادامه قادراست به ایجاد ناراحتی های تنفسی و حتی سرطان در خردسالان منجر بشود

چون با زمین خیلی بیشتر در تماس هستند.

 

Tags