مواد شيميايي بر الياف طبيعي فرش پشم چه تاثیری دارند

فوریه, 2018 بدون نظر آموزش ها, فرش

تاثير مواد شيميايي بر الياف طبيعي فرش یا بر روی پشم فرش

اسيد غليظ و قوي مانند اسيد سولفوريك باعث هيدروليز

و شكستن پيوندهاي پيتيدي – -CO-NH در زنجيره هاي پروتئيني پشم مي شود.

 

www.shahab24.com
www.shahab24.com

 

در هر صورت شكستن اتصالات و پيوندهاي پيتيدي باعث كوتاه شدن زنجيره ها و كاهش استحكام الياف مي شود .

در كل اثر اسيد بر روي پشم به عواملي نظير : غلظت – دما – زمان – نوع اسيد بستگي دارد،

و يا حتي در رنگرزي پشم با رنگهاي اسيدي يكنواخت شونده در دماي جوش تا (۴) درصد اسيد نيز استفاده مي شود.

اسيد غليظ علاوه بر پيوندهاي پيتيدي ،

پيوندهاي دي سولفيدي (اتصالات عرضي بين زنجيره ها) را نيز مي شكند .

شكسته شدن اين پيوندها باعث افزايش حلاليت پشم در قليا مي شود.

 

www.shahab24.com
www.shahab24.com

 

اثر قليا بر روي پشم فرش :

ميزان اثر قليا بر روي الياف پشم به غلظت – دما – زمان – نوع قليا بستگي دارد.

به عنوان مثال:
قلياي ضعيف مانند كربنات سديم (na2co3) در دماي محيط براي شستشوي پشم ،

همراه با صابون استفاده مي شود .

البته اگر غلظت كربنات زياد باشد و مدت زمان واكنش نيز طولاني گردد ،

ميزان آسيب وارده به پشم زياد خواهد بود.

محلول قلياي قوي خيلي غليظ (سود سوز آور ۴۰-۳۷درصد)

در دماي محيط در مدت زمان كوتاه (۵دقيقه) اثر تخريبي شديد بر روي پشم نشان نمي دهد ،

بلكه فقط فلسهاي پشم را جدا مي كند از اين روش

در حدود (۴۰) سال قبل براي فلس زدايي استفاده مي شده است.

محلول سود سوز آور ۵% در مدت زمان حداكثر ۵ دقيقه در دماي جوش الياف پشم را حل مي كند ،

زيرا در دماي بالا منافذ الياف باز مي شوند و مواد الياف شده و راحتتر الياف را تخريب مي كنند.

در صورتي كه در دماي پايين اين تخريب كمتر است.بعد از انجام هر عمليات قليايي ،

خنثي سازي با اسيداسيتيك ضروري است ،

چون قلياي باقيمانده در مدت زمان طولاني به مغز الياف نفوذ كرده

و باعث تخريب پشم مي شود.

 

www.shahab24.com
www.shahab24.com

بر اثر استفاده از قليا پشم زبر مي شود ،

چرا كه چربي هاي آن توسط قليا هيدروليز خواهد شد .

براي جبران اين مورد مواد نرم كننده (كاتيوني) به پشم اضافه مي نمايند.

 

اثر مواد احيا كننده بر روي پشم فرش :

مواد احيا كننده ابتدا پيوندهاي دي سولفيدي (-s-s-) در پشم را مي شكنند

و بعد ايجاد گروههاي متول (-s-h) مي نمايند.

شكستن پيوندهاي دي سولفيدي باعث كاهش مقدار كمي از مقاومت الياف پشم مي شود ،

ولي باعث افزايش ميزان حلاليت پشم در قليا مي گردد.

از هيدروسولفيد براي رنگبري و سفيدگري استفاده مي نمايند.

www.shahab24.com
www.shahab24.com

برخي از مواد احيا كننده براي سفيدگري پشم فرش مورد استفاده

واقع مي شوند عبارتند از :

سديم تيوسولفاتna2s2o3
سديم هيدروسولفيتna2s2o4
سديم متابي سولفيتna2s2o5
سديم تتراتيونات دي هيدرات na2s2o6

 

از مواد اكسيد كننده بر روي پشم فرش :

از مواد اكسيد كننده نيز براي سفيد گري پشم استفاده مي شود.

اين مواد اگر در شرايط ملايم يعني غلظت و دماي پايين و زمان كوتاه استفاده شوند،

اثر تخريبي چندان زيادي بر روي پشم ندارند .

عمل اكسيداسيون برگشت پذير نيست.

از جمله موارد ديگر كه براي سفيدگري پشم به كار مي رود ،

آب اكسيژنه (h2o2) است كه در محيط خنثي واكنش آن با پشم كند است

و در محيط قليايي چون آّب اكسيژنه بيشتري جذب پشم مي شود شدت واكنش افزايش افزايش مي يابد.

در صورت طولاني بودن زمان واكنش يا بالا بودن دما و غلظت كلر ،

كلر بيشتري به مغز الياف نفوذ كرده و پشم صدمه ديده و استحكام آن كاهش مي يابد.

كلر اكسيد كننده قوي و مخرب پشم است،

ميتوان تحت شرايط كنترل شده براي فلس زدايي (براق كردن) پشم
از آن استفاده نمود.

 

اثر گرما روي پشم فرش :

الياف پشم در اثر گرما كوتاه مي شوند ،

زيرا كراتين B به كراتين Xتبديل مي شود.

دماي خشك زير ۱۵۰C در زمان كمتر از نيم ساعت اثر چندان زيادي روي پشم ندارد ، اما با افزايش دما و زمان شكسته شدن پيوندهاي دي سولفيدي را شاهديم.

(نكته: الياف مرطوب بايد در دماي زير ۴ درجه خشك شوند.)

اثر حلالهاي آلي بر روي پشم فرش:

اثر چندان زيادي روي پشم ندارند

به همين دليل البسه هاي پشمي ترجيحا با حلالهاي آلي خشك شوئي مي شوند.

ساختمان شيميايي الياف پشم فرش:

الياف پشم از ماكرومولكولهاي طبيعي ((پلي پيتيدها)) تشكيل شده اند

كه خود پلي پيتيدها از اتصال ۲۱ نوع اسد آمينه مختلف تشكيل مي شود .

 

کارخانه قالیشویی شهاب شستشوی انواع فرشهای ماشینی و دستباف خشکشویی مبلمان در منزل رفوگری و رنگبرداری فرشهای اعلاء ارزان تر از همه جا سرویس سراسر تهران و حومه لول شده به همراه کاور.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − پنج =