مرمت و رفو گری فرش

جولای, 2017 بدون نظر آموزش ها, فرش

 

نحوه مرمت کردن فرش و قالي

تاريخچه مرمت قالي:

پيشينه و مرمت قالي از بدو تولد آن وجود داشته است. اگر چه مرمت قالي به عنوان يک هنر ارج داده نمي‌شده است. مرمت قالي کار تنها با فرش و قالي کهنه سر و کار نداشته و ندارد. به عبارتي مرمت کار پوشاننده عيب بوده. مرمت قالي يک مرحله قبل از فروش فرش است به همين دليل نامي از مرمت کار نبوده چرا که اگر نامي از او مي‌بود عيوب نيز مشخص مي شده است.

داشتن دقت و تجربه در رفو گري و مرمت قالي براي متخصصان اين رشته يك امر الزامي است. رفوگري و مرمت قالي مرحله‌اي كاملاً تخصصي و عملي است که يك رفوگر با تجربه چون يك هنرمند مي‌تواند فرش ناقص و خراب شده‌اي را از نو بسازد.قالیشویی شهاب متخصص در رفو فرش میباشد که کاملا به آن میتوانید اعتماد کنید.

در نتيجه هنر مرمت حكم نو كردن شي كهنه را هم دارد. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه مرمت قالي با توليد ارتباط مستقيم دارد.

مرمت قالي عملياتي است كه سه هدف را در بر مي‌گيرد.
*كمك به عمليات تكميلي فرش
*جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي فرش
*برطرف كردن آسيب ديدگي در فرش

*مرمت قالي كمك به عمليات تكميلي فرش ميکند
هر فرش پس از اتمام بافت و پايين آوردن از دار نياز به كنترل و پرداخت و ترميم دارد امروزه بسياري از قاليبافان عمليات شيرازه زني را در حين بافت انجام نمي‌دهند و اين مرحله را واگذار به رفوگران مي‌كنند.

*مرمت قالي از آسيب احتمالي فرش جلوگيري ميکند
براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي رفوگران اقدام به چرم دوزي (مشماع دوزي) در دو طرف طول قالي و گره‌هاي تزئيني در سر ريشه‌ها را انجام مي‌دهند.

*مرمت قالي و فرش آسيب ديدگي در فرش را برطرف ميکند
آسيب وارده در فرش به درجات مختلف تقسيم مي‌شود و انواع گوناگوني دارد كه توضيح آنها را متعاقباً تقديم مي‌كنم.

هر استادكاري روش و شيوه‌اي خاص را براي مدت به اجرا مي‌گذارد همچنين به علت گسترده بودن دامنه رفوگري براي رفو و مرمت قالي فنون مختلفي وجود دارد.

همه‌ي روشهاي مرمت قالي نقش واحدي را ايفا مي‌كند. واژه رفو به معني درست كردن و اصلاح دادن جامه به نوعي كه معلوم نشود و مانند اول گردد پس رفو يك نوع دوخت نامرئي و نامشخص مي‌باشد.

نحوه مرمت فرش

لوازم مورد نياز جهت مرمت قالي دستباف:
– قيچي مخصوص رفو، قلاپ پشت، قلاب رو، قلاب خواب مشهد، چاقو خواب، سوزن، كيله، دفيتن مخصوص رفو، خامه، دمباريك، سوزن شيرازه دوزي، سوزن چرم دوزي، نخ مخصوص چرم دوزي، چرم مخصوص چرم دوزي، تخته، چكش، ميخ، تسمه، ميخ‌كش، ظرف استوانه‌اي، ظرف گود، موم، انگشتدانه، چهارچوب

رعايت چند نكته ابتداي كار مرمت قالي آسيب ديده ضروري است.

•قبل از شروع مرمت قالي بايد فرش آسيب ديده را غبارگيري كرده از پشت و رو تميز كنيد.

• زمين و محل كار مرمت قالي را غبارگيري كنيد.

• فرش بايد روي زمين صاف و بدون پستي و بلندي پهن شود.

• چنانكه فرش در اثر مواد شيميايي آسيب ديده باشد ابتدا بايستي فرش را شست.

• قبل از شروع به مرمت قالي نوع آسيب ديدگي را مشخص كنيد.

• فرش‌هاي پاره و سوراخ را از بالا و پائين بر روي دار يا درون چهارچوب يا روي تخته محكم كنيد.

• الياف، پرز يا تارهايي را كه داراي استحكام كافي نبوده درون چهارچوب يا روي تخته محكم مي‌كنيد.

• نقشه قسمت پاره شده يا آسيب ديده را تهيه كنيد و يا از روي قسمتهاي سالم فرش بكشيد.

• در حين انجام مرمت قالي نكات ايمني را رعايت كنيد.

مراحل مرمت قالي:

۱٫ شيرازه دوزي: رفوگر بايد نخ مناسب با رنگ مناسب از روي شيرازه باقي مانده فرش تهيه سپس به ترميم خرابيها و قسمتهاي از بين رفته شيرازه اقدام نمايد.

چنانچه نخ هاي مورد استفاده رفوگر با نخ هاي شيرازه قبلي هم رنگ نباشد عمل رفوگري و مرمت فرش مثل عمل وصله کاري به چشم خواهد خورد و ارزشي نخواهد داشت و باعث افت قيمت فرش خواهد شد.

۲٫ پل سازي: در صورتي که چله هاي اول وآخر فرش از بين رفته باشد رفوگر بايد تمام چله ها را با رنگي هم رنگ چله هاي اول ترميم نمايد.

۳٫ گليم بافي: گليم فرش بايد مطابق اول و آخر فرش اوليه زده شود.

۴٫ بيدخوردگي: رفوي پشت و روي فرش بيد خورده هرکدام روش مخصوص دارد که رفوگر قبل از اقدام بايد به قدر کافي مجرب و آزموده باشد تا از رفوي خود رضايت خاطر حاصل نمايد.

۵٫ سوراخ شدگي و پارگي، سوختگي، چروک خوردگي: همه اين حالات ممکن است در اثر کهنگي و مرور زمان پيش بيايد همچنين ممکن است مثلاً در اثر بي دقتي بافنده فرش، قالي روي دار پاره شود.

در هر حال بايد رفو و مرمت قالي با رنگي مناسب رنگ به کار رفته در فرش انجام پذيرد. بديهي است در صورتي که در انتخاب رنگ و عمل رفو دقت کافي نشود جاي رفو شده به چشم خواهد خورد و از ارزش قالي کم خواهد کرد. به طور کلي هم آهنگي رنگ نخهاي به کار برده شده در رفوگري با رنگ هاي اصلي نخهاي فرش حائز اهميت زيادي است.

۶٫ اگر در يک طرف فرش پارگي ايجاد شود: مي توان آن را از روي نقشه طرف سالم فرش رفو نمود. اگر نقشه دو طرف فرش يکسان نباشد رفوگر بايد با توجه به کليات نقشه فرش، نقشه اي مناسب روي کاغذ شطرنجي طرح نمايد سپس عمل رفوگري و مرمت قالي را انجام دهد. هرگاه فرش بدون نقشه ترميم شود ارزش خود را از دست خواهد داد.

۷٫ اگر در وسط فرش يا نقطه اي از آن جر خوردگي پيدا شود:
که به طور وضوح ديده مي شود ابتدا بايد محل جر خوردگي فرش را از رو يا پشت علامت گذاري کنند بعد همان محل را تا کنند، اگر جر خوردگي به علت خشکي چله ها ادامه يابد نبايد آن را دست کاري نمود بلکه بايد حدود جرخوردگي را با ماژيک علامت گذاري کرده بعد آن را با تيغ خيلي تيز از بدنه فرش جدا نمايند.

سپس قسمت از بين رفته را از روي تعداد چله ها و با نخ هاي مناسب چله کشي کرده و بعد پود نازک وکلفت را از روي نقشه بافته شده که از بدنه جدا نموده اند به دقت همان نقش و همان رنگ را در بدن? فرش پياده نموده وتمام نمايند.

۸٫ رنگرزي: براي اينکه رفوگر بتواند در هر شرايطي قادر به تأمين مواد مورد نياز و مصالح ضروري خود باشد.

بايد اصول رنگرزي را ياد بگيرد، زيرا چه بسا اتفاق مي افتد رنگي که درسال هاي قبل به کار رفته است هنگام احتياج و رفوگري در بازار پيدا نشود و همچنين امکان دارد که نخ هاي فرش در اثر استعمال تغيير رنگ پيدا کند که تهيه نخ هاي هم رنگ از بازار به آساني ميسر و ممکن نشود، در چنين اوضاعي لازم است که رفوگر نيازهاي خود را شخصاً تهيه نمايد و براي اين عمل کسب اطلاعات مختصر از رنگرزي ضرورت پيدا مي کند.

دستگاه کوچکي به نام پاتيل تهيه شود و با توجه به تجربه اي که رفوگر دارد نخ هاي مورد نياز خود را رنگ نمايد.

۹٫ گاهي اتفاق مي افتد با وجود تمام دقت هايي که به عمل آمده مع الوصف رنگ جاي رفو شده با رنگ اصلي فرش کمي مغايرت داشته باشد:
که در اين صورت رفوگر مي تواند از رنگ هاي محلول وآماده استفاده نمايد و پس از پايان کار رفوگري، قيچي زدن، کيله کشي، اتوکشي از آن رنگ ها براي تطبيق چله استفاده نمايد و بعد روي قسمت رنگ شده، اتوي نيمه گرم ( به مدت ده ثانيه) قرار دهد تا نتيجه مطلوب به دست آيد. با اين رنگ ها حتي مي توان عيب رگه هاي فرش را نيز رفع نمود اگر رنگ ها ثابت باشد هنگام شستن فرش نيز از بين نخواهد رفت.

نكات ايمني در مرمت قالي:

در هنگام مرمت قالي از ماسك در جلوي بيني و دهان استفاده كنيد.

مكاني كه استادكار به كار تعمير مي‌پردازد از نور و روشنايي كافي برخوردار باشد.

تهويه مطبوع و پنجره ضروري است.

سطح زمين سراميك، موزائيك يا كف‌پوشي قابل شستشو داشته باشد.

استادكار نبايد به طور مداوم به كار مرمت قالي بپردازد در هر يك ساعت كار پانزده دقيقه استراحت نياز دارد.

در حين كار با قالي‌هاي كهنه و پوسيده كه تار و پود پوسيده دارند و احتمال پاره شدن وجود دارد جدا مراقب باشيد زيرا بي‌احتياطي عواقب جبران‌ناپذيري به همراه دارد.

در حين مرمت قالي استفاده از لباس كار ضروري است.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − یک =