متولی فرش دستباف كیست؟

ژوئن, 2018 بدون نظر اخبار

متولی فرش دستباف چیست و یا كیست ؟

زمانی كه ضرورت وجودی متولی فرش دستباف مطرح شد شاید بیشتر كسانی كه

این نیاز را مطرح می كردند امید داشتند كه این متولی بتواند به صورت ناجی قدرتمندی كشتی

سكان شكسته فرش ایران را به ساحل برساند، تردیدی نیست كه ابتدا این مسأله از زبانهای مختلف

مطرح گردید، وبه مرور به موضوعی قابل بحث و قابل پی گیری در فرش ایران مطرح شد .

از اینكه این متولی چه باید بكند تصویر مشخصی در اذهان وجود نداشت .

شستشوی فرش در کارخانه - ghalishoii - قالی شویی - قالیشویی شهاب بخواهید

متولی فرش دستباف

تجار و صادركنندگانی كه به حل مشكل بازارهای فرش دلبسته بودند، تولیدكنندگان خرده پا ،

بافندگان ، طراحان و رنگرزان كه برای حل دشواریهای بغرنج خویش امید به مشكل گشائی داشتند .

بهر حال اكنون این پیشنهاد كم كم به واقعیت نزدیك می شود و ظاهراً سازمانی هم برای برنامه ریزی

و سازماندهی مأمور این امر شده است .اینكه اساس تشكیلات این سازمان چه خواهد بود

و دست اندركاران با چه دیدگاهی در پی این كار هستند ،بحثی نیست و اینكه این سازمان

زیر پوشش وزارت بازرگانی قرار گرفته علیرغم برخی نگاههای انتقادآمیز را باید با چشم پوشی

نگریست . بنابراین اكنون بنظر می رسد كه ، باید درباره وضع پیش آمده مسئولانه تر بیا ندیشیم

و این كه این سازمان چه كاری باید بكند و یا چه می تواند بكند ؟

متولی فرش دستباف

 

حتی اگر گفت وگو درباره ضرورت این سازمان و یا نهاد و قرار گرفتن زیر پوشش وزارت بازرگانی

را بحثی پایان یافته تلقی كنیم.

 

برای وارد شدن به اهمیت بحث متولی حق آن است كه بدانیم :

 در تشكیلات این سازمان بر حضور چه نهادهائی تأكید شده و روح حاكم

براین سازمان دارای چه سمت و سویی می باشد .

 برای متولیان این سازمان چه ویژگیهائی در نظر گرفته شده است .

متولی فرش دستباف
Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − شش =