قالی دوازده برج

ژانویه, 2018 بدون نظر خدمات

قالي دوازده برج

قالي دوازده برج ,

طرح و نقش : چهار فصل،

نوع گره : متقارن ،

محل بافت : تبريز

نوع رنگ : طبيعي ،

جنس تار و پود : پنبه،

جنس پرز :پشم

قالي دوازده برج يکي از نفايس گنجينه به شمار
مي رود که داراي لور، دو حاشيه کوچک و يک حاشيه بزرگ است.
براي شروع کارابتدا گليم باف شده که در بين اين قسمت گلهاي کوچکي بافته شده اينگونه کارها معمولاً نشان طراح
يا بافنده است.

لوربه رنگ سورمه اي ومنقوش با گلهاي هشت پر متوالي است .

حاشيه هاي کوچک به رنگ کرم وداراي نقوش واگيره اي زيبائي هستند .

 

قالي دوازده برج

حاشيه بزرگ به رنگ سورمه اي، داراي يک واگيره تلفيقي از فرمهاي اسليمي و ختايي که در بين اين گلها

و گردشهاي اسليمي، نقش گرفت وگير(گريز وفرار) آهو وشيري است .

در فواصل معين بين اين واگيره، ده قاب مصور با تصاوير وذکر نام شاهان اساطيري شاهنامه فردوسي و شاعران ايراني
نقش شده است .

قالي دوازده برج در گوشه سمت راست بالاي قالي تصوير فردوسي حماسه سراي ادب ايران و درگوشه سمت چپ تصوير
سعدي غزل سراي بي بديل، گوشه سمت راست پايين قالي، تصوير يک بانوي ايراني در بين تصاوير شاعران ايراني تصاوير
پادشاهان اساطيري شاهنامه نقش شده است، تصويرجمشيد معروف ترين پادشاه سلسله پيشداديان در وسط حاشيه افقي بالا ودر حاشيه هاي
عمودي طرفين به ترتيب از سمت راست، تصوير اردشيربهمن، مقابلش شاپور وپايين ترسمت راست، تصويرسلم و مقابلش تور و در
وسط حاشيه افقي پايين، تصويرايرج نقش شده است.

درمرکز متن قالي، ترنجي بيضي شکل قرار گرفته است

که بوسيله بندهاي اسليمي متصل به هم (زنجير مانند) متن را به چهار قسمت مساوي تقسيم کرده است .

www.shahab24.com
www.shahab24.com

ورتا دوراين ترنج زيبا را قاب گونه که ازاتصال اسليمي ها بوجود آمده فراگرفته است که در عدد از آنها
بصورت يک درميان نام ماههاي نجومي همراه با صورفلکي:

– حمل (قوچ)

– ثور(گاو)

– جوزا (دوپيکر)

– سرطان (خرچنگ)

-اسد (شير)

– سنبله (دوشيزه)

– ميزان (ترازو)

– عقرب(کژدم)

– قوس (کمان)

– جدي (بز)

-دلو(آبريز)

– حوت(ماهي)

نقش شده است و قاب ديگر، مزين به يک گل ختايي و اسليمي مي باشد.

وترنج مزين شده به مجلس
بزمي در طبيعت، کنار درختان سرسبز است .

درسمت راست پايين، منظره فصل پاييز با ماههاي نجومي ميزان، عقرب، قوس (مهر، آبان، آذر) بافته شده است .

دراين فصل افرادي مشغول شخم زدن زمينهاي کشاورزي و کاشت مي باشند ودردورنماي آن گنبد سلطانيه است .
در سمت چپ پايين، منظره فصل زمستان با ماههاي جدي، دلو، حوت (دي، بهمن، اسفند) است که از نشانه هاي

اين فصل، بارش برف، باران، آدم برفي و پوشش لباسهاي گرم مردماني درحال کاروتلاش، مي باشد .

دورنماي آن تصوير مسجد کبود است .

قالي دوازده برج فرش ايراني

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =