فرق تراکم فرش با شانه فرش چیست؟

سپتامبر, 2017 بدون نظر دسته‌بندی نشده

 

فرق تراکم فرش با شانه فرش

تراکم و شانه فرش یعنی چه : همانطور که می دانید هر فرش یک سری مشخصه دارد که با آن شناخته می شود. در این مقاله با ذکر چند مثال در باب توضیح مفاهیم تراکم و شانه به بررسی فرق تراکم فرش با شانه فرش (فرش های ابریشمی و فرش های ماشینی ) می پردازیم.

هر فرش از نظر تراکم ، دارای دو نوع تراکم است. تراکم عرض و تراکم طولی فرش .

تراکم عرضی فرش :

تراکم عرضی فرش یا همان تعداد ریشه ( گره رنگ ) در یک متر عرض فرش را گویند که شانه فرش نام می گیرد.

مثال 1 : یک فرش ماشینی به طور مثال فرش 350 شانه ، دارای 350 ریشه یا همان گره رنگ در هر متر عرض از فرش می باشد. شانه ی مرسوم و رایج در بازار فرش به این قرار است. 350 – 440 – 500 – 700 شانه. یعنی در هر متر از عرض فرش به مقدار یاد شده دارای ریشه یا گره رنگ می باشد.

فرق تراکم فرش با شانه فرش

تراکم طولی فرش :

همانطور که در توضیح تراکم عرضی گفته شد به همان شکل در توضیح تراکم طولی باید عرض شود که تعداد گره رنگ ها در هر متر از طول قالی مشخص کننده تراکم طولی فرش است.

مثال 2 : فرش ماشینی ای که تراکمش برای مثال 500 است یعنی این فرش در هر متر از طول خود دارای 500 ریشه یا گره رنگ می باشد. 800 – 900 – 1000 از تراکم های طولی مرسوم در بازار می باشند که به رج شناخته می شود.

نکته : تراکم طولی فرش به طور مستقیم به بافت فرش بستگی دارد.

بدیهی است که تعداد گره رنگ در یک متر مربع از فرش به صورت حاصل ضرب تراکم طولی در تراکم عرضی فرش در یک متر است. برای مثال در یک فرش با تراکم عرضی 300 و تراکم طولی 900 در یک متر مربع تراکمی به صورت 900×300 داریم که معادل 270000 گره رنگ در یک متر مربع می باشد.

فرق تراکم فرش با شانه فرش چیست؟

اگر بخواهیم به طوری قابل درک فرق تراکم فرش با شانه فرش را توضیح دهیم باید عرض کنیم فرش های با شانه بیشتر ریز بافت تر هستند و به همین علت در طرح شلوغ تر می باشند و به اصطلاح به آن ها فرش دستباف گونه می گویند چرا که به این دست از فرش ها شباهت دارند.

فرق تراکم فرش با شانه فرش این است که هر چه شانه بیشتر باشد ، یعنی گره رنگ بیشتر است و نقشه و طرح متفاوت تر و زیبا تر می شود. اما در خصوص تراکم فرش همانطور که از اسمش پیداست هر چه تراکم بیشتر باشد فرش فشرده تر و متراکم تر است و به تبع آن سفت تر و سنگین تر می گردد.

Tags