طرح فرش ايران تلفيقي- اقتباسي

طرح فرش ايران تلفيقي- اقتباسي

طرح فرش ايران تلفيقي- اقتباسي در انواع طرح هاي زيبا

بر کسي پوشيده نيست که فرش ايراني، جايگاهي ممتاز در هنر جهاني دارد

که بخشي از اين شهرت مديون طرح‌هاي بي‌بديل و ذهن ‌خلّاق بافنده و طرّاح ايراني مي‌باشد.

در يک تقسيم بندي کلّي، مي‌توان طرح‌هاي فرش ايران را به

دو دسته که مجموعا شامل هشت گروه مي‌شوند، تقسيم کرد

که اين تقسيم‌بندي فرش کاشان را نيز دربرمي‌گيرد:

www.shahab24.com

www.shahab24.com

دسته‌ي اوّل

در اين دسته، طرح‌هايي را شاهد هستيم که بسته به علّت نامگذاريشان

همچون نقش، طرح، قوم و قبيله و ابنيه در پنج گروه پيش رو جاي مي‌گيرند:

 

طرح فرش ايران تلفيقي- اقتباسي اين طرح از آن دسته است که با توجه به دست‌آوردهاي

بشري مانند مذهب، ايل، عشاير و … نامگذاري شده‌است. گفته مي‌شود

اغلب طرح‌هاي تلفيقي – اقتباسي شباهت زيادي به طرح‌هاي فرش مناطق مرزي ايران،

کشورهاي همسايه و حتّي طرح فرش‌هاي ساير کشورها دارند

و فرشبافان ايراني، تغييراتي هوشمندانه در آن به وجود آورده‌

و طرح‌هاي تازه‌اي خلق کرده‌اند. دليل نامگذاري اين طرح‌ها، به نام تلفيقي- اقتباسي

همين‌ مي‌باشد که از اين ميان مي‌توان به طرح‌هاي معروف به قفقازي

و گوباني به عنوان مثال اشاره کرد.

 

ديگر مواردي که در اين دسته جاي مي‌گيرند عبارتند از:

طرح فرش ايران مشهور به نام و نقش‌مايه که چنان که از نامش پيداست

بر اساس دست‌آوردهاي بشري از جمله نقش

و نقشمايه‌ي فرش در اين دسته جاي گرفته اند.

 

طرح فرش ايران مشهور به نام ايلات، عشاير و اقوام ايراني که در اين دسته طرح فرش‌ها،

نام خود را از ايل، قبيله، اقوام ايراني که عموما خاستگاه

آن نوع خاص از فرش مي‌باشند، گرفته‌اند.
طرح فرش ايران مشهور به ابنيه‌ي تاريخي، ديني که بر اساس

نقش بناهاي تاريخي، مذهبي ايران نامگذاري شده‌اند.

 

بخش دوم

در اين دسته اما بر‌خلاف دسته‌ي قبلي، شاهد طرح‌هايي هستيم

که از عوامل طبيعي الهام گرفته‌ شده‌اند که اين دسته خود

به سه گروه اصلي به شرح زير، تقسيم مي‌شود:

 

طرح فرش ايران با نقشمايه‌ي اصليِ خط‌وط، سطوح، اجسام و اشياء
طرح فرش ايران با نقشمايه‌ي اصليِ صورت حقيقي و يا خيالي جانداران
طرح فرش ايران با نقشمايه‌ي‌ اصليِ طبيعت سبز و مشهور به آن

طرح هاي فرش ايراني از کجا الهام گرفته‌اند؟

تحقيقات انجام شده بر روي طرح فرش ايران در کنار نظريات فرش

شناسان نشانگر اين مطلب است که طرح فرش بافته شده به وسيله‌ي مردم ايران زمين،

الهام گرفته از عوامل زير است:

آنچه طرّاح و بافنده، در طبيعت اطراف خود مي‌بيند که از آن جمله مي‌توان

به گل‌ها، گياهان، درختان، مناظر، افراد، حيوانات، اشياء و … اشاره کرد.

خطوط، سطوح، ‌حجمها و شکلهاي هندسي مختلف

آنچه طرّاح يا بافنده در خانه‌ي قلب و ذهن خود دارد:

رازها، اعتقادات، آرزوها، ابتکارات، اقتباس‌ها، تقليدها و …

 

کارخانه قالیشویی شهاب

شستشوی انواع فرشهای ماشینی و دستباف

خشکشویی مبلمان در منزل رفوگری و رنگبرداری فرشهای اعلاء

ارزان تر از همه جا سرویس سراسر تهران و حومه لول شده به همراه کاور.

دیدگاه

پست الکترونیکی منتشر نخواهد شد. زمینه مورد نیاز *

*

درباره ما

کارخانه قالیشویی شهاب شستشوی انواع فرشهای ماشینی و دستباف خشکشویی مبلمان در منزل رفوگری و رنگبرداری فرشهای اعلاء ارزان تر از همه جا سرویس سراسر تهران و حومه لول شده به همراه کاور.

    کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به کارخانه قالی شویی شهاب وبسایت می باشد .

آدرس ما

      تهران ، آزادی ، نواب ، خیابان جمهوری، خیابان باستان جنوبی، خیابان میر فارسی ، قالیشویی شهاب
        66069200 - 44091515 - 88961444 - 66358036     56496755 - 56496756 - 56496757 - 56496758