انواع بافت فرش

آگوست, 2018 بدون نظر فرش

۱٫شیوه بافت لول در قالیبافی :

این نوع بافت بیشتر در مناطق شهری مانند تبریز، اصفهان، قم، نایین، مشهد و… رایج میباشد.

در این شیوه تار های چله بر روی دار به گونه ای قرار گرفته اند که در محل گره زدن کاملاً به

هم چسبیده اند و به کمک چوب هاف (در مناطق آذری) و چوب هاف و کوجی (در مناطق فارسی باف)

به صورت زیر و رو قرار گرفته می شود.

اغلب در این روش از دو پود استفاده می کنند که پود زیر که از زیر ضربدر (یا وقتی هاف بالاست)

عبور می کند، کم تاب و ضخیم است و پود رو که از بالای ضربدر (یا وقتی هاف پایین است)

عبور می کند، نازک و پرتاب می باشد.

در این روش زاویه بین چله ها بین ۱۲۰-۸۰ درجه در نوسان است.

هر قوس در پشت فرش نشان دهنده یک گره میباشد

و در پشت فرش ردیف گره ها برجسته و متمایز دیده می شود.

 

شیوه ی بافت

www.shahab24.com
www.shahab24.com

۲٫شیوه بافت نیم لول در قالیبافی :

این روش بافت بیشتر در مناطق روستایی رایج میباشد.امروزه از میزان فرش های

تولید شده به روش های نیم لول به شدت کاسته شده است. در این روش تار های چله

در هنگام چله کشی به گونه ای قرار می گیرند که فاصله ی بین تارهای چله در محل گره

زدن به اندازه ی نصف قطر چله ی مورد مصرف باشد. پودی با قطر تقریبی چله ی مورد مصرف

در هر رج ابتدا از زیر ضربدر و سپس از روی ضربدر کوبیده می شود.

زاویه بین چله ها در این نوع بافت بین ۱۲۰-۷۰ در جه و نمای پشت هر گره

در این فرش به صورت یک قوس و یک نیم قوس است.

 

شیوه ی بافت

۳٫شیوه ی بافت تخت در قالیبافی :

این روش رایج در مناطق عشایری است. در این شیوه تارهای چله

(در هنگام چله کشی) طوری قرار می گیرند که فاصله بین تار های چله

در محل گره زدن حداقل به اندازه قطر چله ی مورد مصرف باشد.

در این نوع بافت معمولاً پودی ضخیم تر قطر چله در هر رج، از بالای ضربدر کوبیده می شود.

زاویه بین چله ها در این نوع بافت ۱۷۰-۱۸۰ درجه بوده و چله ها تقریباً در کنار هم قرار می گیرند.

در این بافته، هر دو قوس در پشت فرش نشانگر یک گره است.

پود در این فرش نیز از پشت فرش کاملاً مشخص است.

شیوه ی بافت

۴٫شیوه کرباس باف در قالیبافی :

بر خلاف بافت لول، نیم لول و بافت تخت که پود بر گرد تار های چله به صورت مواج

حرکت می کند، پود حالت سفت و کشیده دارد و این تار های چله میباشند

که نسبت به پود حرکت موجی شکل دارند. این ویژگی به این خاطر است

که تارهای چله، کمی شل تر از معمول تحت کشش قرار بگیرند و با ادامه ی روند بافت،

تارها سفت تر می شوند تا به صورت مستمر در هنگام بافت،

تار های چله شل و متناسب با بافت تنطیم شوند.

در صورت شل نکردن تارهای چله رج های گره بر روی هم قرار نمی گیرند

و در صورت ادامه ی کار تارهای چله پاره میشوند.ویژگی قابل توجه بافت کرباسی

حرکت مواج تارهای چله است به صورتی که فاصله ی بین تارهای چله

در این شیوه ی بافت، می تواند به هم چسبیده یا با فاصله ای معادل نصف قطر

چله مورد مصرف و یا به اندازه ی قطر آن باشد، که بسته به میزان فاصله چله ها،

نمای پشتی گره ها در فرش به صورت «تک نما» (هر قوس یک گره) و «نیم نما»

(هر یک و نیم قوس معادل یک گره) و«جفت نما» (هر دو قوس معادل یک گره) است.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 11 =