شستن فرش دستباف پشمی در خانه

ژوئن, 2018 بدون نظر آموزش ها, فرش

شستشوی فرش پشمی :

در شستشوی فرش دستباف پشمی توجه به نکات زیرضروری است.

۱-فرش روی زمین سخت شسته شود

۲-برای شستن فرش ازدمای معمولی آب استفاده شود.

۳-مواد لازم برای شستشو موادشوینده مخصوص فرش بوده وبرای جلوگیری

از قلیایی شدن محیط باpH مترکنترل می شود(برای لکه گیری وشستشونبایدازموادقلیایی

کربنات دوسود وسودسوزآوراستفاده کرد ضمنا غلظت هیدروسولفیت بایستی کنترل شود).

شستشوی فرش پشمی
شستشوی فرش پشمی

۴-پساب خروجی بعد ازابکشی باید خنثی باشددرصورت خنثی نبودن احتمال

بروز آسیب هایی درفرش وجوددارد برای خنثی نمودن ازآب واسید

۱تا۲درصد استفاده می شود.

 

۵-عملیات آبگیری درنورغیرمستقیم خورشیدانجام گیردوفرش مرطوب درمعرض هواآویزان گردد.

۶-درصورتیکه عملیات آبکشی بدرستی انجام نشود به هنگام آویزان شدن آب

درقسمت انتهایی فرش جمع شده وباعث زردی وپوسیدگی قسمت تحتانی فرش خواهد شد.

۷-به هنگام خشک کردن فرش دمانباید از ۴۰ درجه سانتیگراد بالاتر رود.

۸-استفاده از مواد نرم کننده باعث ایجاد نرمی در سطح فرش خواهدشد.

۹-درصورت ایجادکجی درفرش بعدازشستشوبایستی توسط دارکش های باتجربه دارکشی گردد.

۱۰-برای ترمیم رنگ نباید گلهاوکناره های فرش رارنگ کردچون این رنگهادرداخل الیاف نفوذ

نمی کنند و در اولین شستشو از بین خواهند رفت وباعث پخش رنگ به سایر نقاط خواهندشد.

۱۱-برای ایجادیکنواختی درسطح فرش بعد ازشستشو فرش باتراش کمی پرداخت می شود

این عمل بااستفاده از دستگاه پرداخت زنی انجام می گیرد.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 9 =