زیبایی فرش دستی در دکوراسیون منزل

جولای, 2017 بدون نظر آموزش ها, خدمات, فرش

زيبايي شناسي فرش دستباف در دکوراسيون منزل

زيبايي شناسي فرش دستباف در تفکر اسلامي، اصل و اساس زيبايي و زيبايي شناسي به خداوند باز مي گردد. روح و انديشه هنرمند ايراني، اسلامي و مذهبي است و چنين باوري در اثر هنري او تجلي مي يابد. درک زيبايي فرش دستباف ايراني براي همگان مقدور است

زيبايي شناسي فرش دستباف

در تفکر اسلامي، اصل و اساس زيبايي و زيبايي شناسي به خداوند باز مي گردد. روح و انديشه هنرمند ايراني، اسلامي و مذهبي است و چنين باوري در اثر هنري او تجلي مي يابد. درک زيبايي فرش دستباف ايراني براي همگان مقدور است چون فرش ايراني، هنري کاربردي بوده و استفاده روزمره آن، اين هنر را با زندگي مردم عجين ساخته است. فرش ايران هنري مردمي است و به سادگي در زندگي آنان وارد و از طبقاتي شدن مجزا شده است. بنابراين روح و انديشه زيبايي دوست ايراني، توان دريافت چرايي زيبايي فرش ايران را دارد و با اين قابليت بر ارزشهاي ماندگار اين هنر خواهد افزود.

زيبايي در فرش دستباف ايراني ظاهر و باطن دارد، مراد آن است که عوامل باطني را منسوب به حالات روحي، معنوي و دريافت هاي دروني هنرمند نموده و آنها را در بطن هنر نهفته بدانيم. اين عوامل بيشتر خصوصيات روانشناختي، جامعه شناختي و رويکردهاي مذهبي و ديني هنرمند را در بر مي گيرد. مهم ترين زيبايي هاي ظاهري فرش عبارت است از طرح و نقش، رنگ و ابعاد. طرح و نقش از اصلي ترين عوامل در زيبايي هاي فرش ايران است و ويژگي هايي دارد که رعايت و کاربرد آنها در طراحي، باعث ظهور تصويري زيبا در ذهن مخاطب مي شود.
کاربرد رنگ در فرش در هر منطقه ي جغرافيايي ايران، ويژگي هاي خاص دارد. از همين روي فرش اصفهان و نائين از فرش سيستان يا تبريز يا فارس تميز داده مي شود چون رنگ نيز علاوه بر طرح و نقش، به فرش هويتي ويژه منطقه جغرافيايي آن مي دهد

زيبايي رنگ

بعد از طرح و نقش، رنگ از موثرترين عوامل زيبايي فرش ايران است. استفاده از رنگزاهاي طبيعي و گياهي در قديم. موجب مرغوبيت فرش ميشد. با اين شيوه رنگرزي مواد اوليه، در مقابل نور خورشيد و شست و شو ثبات داشته و ملايمت و درخشندگي آنها بر کيفيت فرش مي افزود. ولي سختي و مشقت بسيار اين شيوه رنگرزي، وقت گير بودن آن و گراني برخي رنگزاها، به تدريج باعث رونق بازار رنگرزي شيميايي گرديد. همين امر يعني اسلوب و طريقه رنگرزي گياهي يا شيميايي، عاملي تأثيرگذار بر زيبايي فرش است. ولي براي بررسي زيبايي هاي رنگ در فرش ايران، عوامل مربوط به جغرافياي بافت و رعايت اصول و مباني رنگ در فرش نيز، از جمله مولفه هاي مهم است.

کاربرد رنگ در فرش در هر منطقه ي جغرافيايي ايران، ويژگي هاي خاص دارد. از همين روي فرش اصفهان و نائين از فرش سيستان يا تبريز يا فارس تميز داده مي شود چون رنگ نيز علاوه بر طرح و نقش، به فرش هويتي ويژه منطقه جغرافيايي آن مي دهد. مثلاً تأثير رواني و احساسي رنگ قرمز و زرد، موجد حالت بسط و گسترش در وجود آدمي است و رنگ آبي موجد حالت انقباض و سکون. حتي جاي رنگ، جهت رنگي در تصوير، وسعت سطوح رنگي و روابط تضاد رنگها با يکديگر، از ارزشهاي بياني رنگ در ترکيب بندي برخودار است.
در باب زيبايي هاي معنوي فرش که تحت عنوان تأثير عوامل باطني از آن ياد کرديم هم، شاخص هاي گوناگوني بر زيبايي فرش تأثير مي گذارند، نظير نيت و صدق هنري هنرمند، شهود، تخيل و الهام، حتي باورها و انگاره هاي مذهبي و ديني. اين بعد معنوي مستتر در روح فرش ايراني است که تعادل ميان صورت و معنا در هنرهاي ايران را آشکار مي سازد. بيانگري رازهاي خاموش و مکنون پنهان در زيبايي هاي ظاهر، بر عمق زيبايي هاي باطن اثر هنري خواهد افزود و رمز ماندگاري آن را جاودانه خواهد ساخت.

در بيان زيبايي هاي فرش دستباف ايراني، مي توان گفت که صورت و معنا در فرش دستباف ايراني هم خواني شگرفي دارد. يعني طرح و نقش، رنگها و ابعاد به عنوان صورت و ظاهر فرش برخاسته از فرهنگ و ارزش هاي طراح و بافنده فرش مي باشد. کاربرد نقش هايي چون برگ، درخت و …نشانگر توجه بافنده و طراح ايراني به طبيعت الهي و نظم و قاعده اي که بر اين طبيعت حکم فرماست. استفاده از رنگ هاي طبيعي و هم خواني ابعاد با طرح و نقش فرش نه تنها بر زيبايي آن مي افزايد بلکه روح زنده طراح و بافنده فرش دستباف ايراني را نشان مي دهد.

قالیشویی شهاب فرش های دستبافت شما به صورت تخصصی شستشو میدهد

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − پانزده =