رونق فرش ایرانی در بازار جهانی

ژوئن, 2017 بدون نظر آموزش ها, فرش

کمبود بودجه، بازار جهانی فرش ايرانی را از رونق انداخت
قائم مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: اگر مرکز ملی فرش بودجه بیشتری داشته باشد، می‌تواند به بازارهای جدید ورود کرده و صادرات فرش ایرانی را گسترش دهد.

بی تدبیر مسئولان هنرصنعت ایرانی را از سکه انداخت

مجتبی فیض اللهی ،قائم مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش به تناسب سرمایه کم آن، دارای اشتغالزایی وسیع و ارزش افزوده بالایی بوده و ارزآوری آن به‌واسطه صادرات می‌تواند، کمک شایانی به رونق اقتصادی کشور کند.

فیض اللهی با اشاره به مزایای بهداشتی فرش دستباف نسبت به فرش ماشینی، تصریح کرد: اگر مرکز ملی فرش بودجه بیشتری داشته باشد، می‌تواند به بازارهای جدید ورود کرده و صادرات فرش ایرانی را گسترش دهد.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در تبلیغات فرش دستباف ایرانی، تاکید کرد: بودجه‌های اختصاصی در حوزه فرش دستباف محدود است، از طرفی تبلیغات در رسانه ها هم با هزینه های گزافی صورت می‌گیرد و در صورتیکه هزینه های لازم برای این منظور تأمین شود و رسانه ها نیز در تبلیغات فرش دستباف ما را یاری کنند، می توانیم به ایجاد بازارهای جدید برای قالی های ایرانی در آینده امیدوار باشیم.