اصول رنگرزی در گبه

آوریل, 2018 بدون نظر آموزش ها, فرش

آشنايي با شيوه کاربرد رنگرزي در گبه

رنگرزي در گبه , علي رغم اين تفکر عميق و صوفيانه اين گونه گبه ها هيچ گاه

در بازارهاي فرش محبوبيتي نيافتند و به رغم مصالح و بافت خوبشان

در رده ارزان ترين فرش ها محسوب مي گردند.

گبه ایرانی
گبه ایرانی

رنگرزي در گبه

رنگرزي در گبه , هنوز هم بسياري کسانند که گبه واقعي را گبه هاي ((خود رنگ)) مي دانند

و به گبه هاي رنگين و آغشته به رنگ هاي تند و شاد به ديده اجناسي فاقد عمق

و معنا مي نگرند.طرفداران اين عقيده گبه را زير انداز چادرنشينان و صوفي مسلکان مي شمرند

و برآنند که چون اين مردم خاکسار و فقير پيشه اند، خلوص را در بي رنگي و يا رنگ خاک

مي بينند.لذا از بکار بردن رنگ در گبه هايشان مي پرهيزند و ترجيح مي دهند

همان پشمي را که بر گرده گوسفندانشان روييده، بدون هيچ دخل و تصرفي

در زيراندازها و گبه هايشان بکار برند.اين عقيده هنوز هم که هنوز است در

بين دستجات زيادي از چادر نشينان و روستايان فارس طرفدار دارد و هنوز اين دسته گبه هاي

خود را به هيچ رنگي جز آنچه طبيعت در پشم گوسفندانشان جا داده، نمي آلايند.

 

علي رغم اين تفکر عميق و صوفيانه اين گونه گبه ها هيچ گاه در بازارهاي فرش محبوبيتي نيافتند

و به رغم مصالح و بافت خوبشان در رده ارزان ترين فرش ها محسوب مي گردند

و مصرف کنندگان آن ها هنوز عشاير و روستاييان و يا مردمي بي بضاعت و از طبقات فقيرند.

 

رنگرزي در گبه

گبه هاي رنگين نقطه مقابل گبه هاي خالي و خود رنگ اند.

اين گبه ها از همان آغاز محبوب بازار شدند و با اينکه فلسفه و يا نقطه نظر ويژه اي

در ورايشان نبود، اما همگوني و نزديکي شان با هنرها و سليقه هاي غربي،

به سرعت جايي برايشان در آن ديار باز نمود.زناني که چنين رنگ آميزي هاي بديعي

در اين گبه ها به کار برده بودند نه دانشي غربي گونه از درهم کردن رنگ ها داشتند

و نه قادر به بيان چگونگي به کار گرفتنشان مي شدند.

 

رنگرزي در گبه

ميزان، براي اين زناناحساس شان و رنگ وسيله اي براي بيان درونشان بود.

قول سهرودي بهترين زبان حال اين زنان است که گفته بود

((رنگ پديده اي حس کردني است و نه تعريف کردني))

_گفته سهرودي چندان دور از حرف کانديسکي که رنگ را چون موسيقي احساس برانگيز ميدانست

و يا نقاش هلندي تئو وان دوزبرگ که را مثل خط و سطح واقعي مي شمرد، نيست.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =