ایرانی کالای ایرانی بخر

آوریل, 2018 بدون نظر آموزش ها, اخبار

حمایت از کالای ایرانی

با نامگذاری سال ۱۳۹۷ به «حمایت از کالای ایرانی»، سوگیری گفتار و کردار نهادهای مختلف کشور

به این حوزه مشهود است و البته که هر بخشی از ظن خود یار این نام می‌شود.

نه به عنوان رئیس مرکز ملی فرش ایران بلکه به عنوان یک ایرانی علاقه‌مند به فرش دست‌باف

باور دارم که دست‌بافته‌های این سرزمین را می‌توان ایرانی‌ترین کالایی نامید

که بایسته است از آن حمایت شود.

www.shahab24.com
www.shahab24.com
حمایت از کالای ایرانی

حمایت از فرش ایرانی

فرش از دیرباز به عنوان یک عنصر قابل اتکا در سخن گفتن از ایران مطرح بوده است

و می‌توان ادعا کرد شاخص‌ترین عنصری است که ایرانی بودن را نمایندگی می‌کند.

چرا که همه اقوام و قومیت‌های ایرانی در جای‌جای این سرزمین در ایلات، عشایر، روستاها و شهرها

با آن در تعامل بوده‌اند و فرش فارغ از هر رنگ، زبان و مذهب با همه ایرانیان عجین بوده است.

حمایت از کالای ایرانی

از همین رو است که فرش ایرانی وحدت در عین کثرت را به تصویر می‌کشد

و تنوع فرهنگی ایران در نقش‌و‌نگارهای متفاوت فرش‌های مناطق گوناگون کشور نمود یافته است

و در عین حال هویت خاص ایرانی بودن را نیز حفظ کرده است.

وقتی از ایرانی بودن یک عنصر یا کالا در این زمانه سخن می‌گوییم،

یعنی که باید ریشه در تاریخ داشته باشد. باید همه اقوام آن را بپذیرند.

نباید با منافع ملی در تعارض باشد. باید قابل سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن به ثروت باشد.

نباید آنچنان در احاطه محیط نخبگی باشد که اقشار مختلف ناتوان از برقراری ارتباط با آن باشند.

باید برای بخش قابل توجهی از مخاطبان برون‌مرزی آشنا و شناخته شده باشد و…

که نگارنده بر این باور است این همه در فرش ایرانی به عنوان سفیر کهن فرهنگ

و هنر این سرزمین گرد آمده است.

حمایت از کالای ایرانی

فرش ایران از انگشت‌شمار تولیدات ایرانی است که در گذر زمان ارتباط تمدنی خود را حفظ کرده

و به عنوان یک اثر فرهنگی و هنری ارزش خود را گسترش داده است.

باور نگارنده بر این است که هرچند وجه فرهنگی و هنری فرش بر وجه کالایی آن غلبه دارد؛

اما به عنوان تولیدی ارزآور در میان صادرات غیرنفتی کشور

و به عنوان فرایندی اشتغالزا که اشتغالی ارزان و در دسترس را در نقاط مختلف کشور شکل داده است،

برای قرار گرفتن در معرض توجه و حمایت در سال جاری نمونه‌ای بی‌مانند است.

 

قالیشویی شهاب حامی کالای ایرانی

Tags