تعمیرات قالی و فرش

سپتامبر, 2017 بدون نظر خدمات, فرش

تعمیرات قالی و فرش در قالیشویی شهاب

تعمیرات قالی و فرش

تعمیرات قالی و فرش : رفع چروکیدگی قالی

گاهی اوقات تار و پود پشمی برخی از قالی های ایلیاتی در اثر مرور زمان کش آمده ودر نتیجه قسمت هایی از این فرش ها چروکیده می شود . این عارضه ممکن است به سبب تابیدن غیر یکنواخت پشم نیز بروز کند .

متاسفانه برای این قبیل فرش ها راه چاره ای اساسی وجود ندارد . توصیه میشود در صورت مشاهده یاولین آثار چروک خوردگی ترتیبی داده می شود که قسمت های چروک خورده کمتر در معرض پاخوردگی قرار گیرند .

اگر قسمت چروک خورده در وسط فرش باشد شاید بتوان به کمک قید و دستگاه های مخصوص شبکه ی تار و پود فرش را کشید و تا اندازه ای آن را صاف کرد .

در صورتی که چین و چروک فرش زیاد باشد می توان ناحیه چروک خورده را عوض کرده و به جای آن قسمت جدیدی بافت . البته در صورتی که ارزش تجاری فرش اجازه یاین کار پر دردسر و هزینه ی زیاد آن را بدهد .

تعمیرات قالی و فرش : رفع سرکجی ( سره داشتن )

برخی از مواقع قالی  های پایین آمده از دار به علت شل و سفت بود چله هادر دو طرف دار و یا عدم کوبیدن منظم گره ها کج از کار در می آیند و یا کناره های آن جمع شده ، می گردند .

دلابل دیگری که در بروز این کار موثر اند عبارت اند از :

بی توجهی بافنده در تعیین نمره ینخ های بافت  مورد مصرف ، پاره کردن مکرر تارهای چله و در بسیاری موارد نیز معلول دار های قالی بافی ناسالم و کجی است که بافنده بی اطلاع با کار کردن روی آن ها زحمت طاقت فرسای خود را در پایان کار با ارائه ی فرشینه ای کج و کوله به هدر می دهد .

رفع این عیوب در هنگام بافت با رعایت اصول فنی از جمله متعادل ساختن کشش چله ها بر روی دار امکان پذیر است و در صورتی که فرش به صورت سرکج از دار پایین کشیده شود با سپردن آن به کارگران متخصص و عملیات دار کشی ، کج بودن آن را می توان تا حدودی اصلاح کرد.

 

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + شانزده =