تشخیص فرش معيوب

ژانویه, 2018 بدون نظر آموزش ها, فرش

فرش معيوب

شايد براي کلمه عيب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدي تعريف نمود ؛

چرا که براي اين کلمه با توجه به
عوامل گوناگوني از قبيل زمان ؛ مکان ؛ انواع فرش ؛ ذهنيت افراد وغيره ؛

تعابير و مصاديق مختلفي را مي توان يافت که هر کدام به نوبه خود ؛ از منظر علمي و عرفي قابل تامل و بررسي
است.

 

و به عبارت ديگر دايره مبحث عيب در عرصه فرش بسيار وسيع و گسترده تراز آنيست

که يکنفر آنهم در نوشتاري مختصر از عهده بررسي همه جانبه و کارشناسانه آن برآيد ؛

آنگونه که تاکنون چنين بوده.

 

 

البته بديهي است شرح وبسط کا مل تمامي عوامل دخيل در عيب فرش و ورود در تمامي نکات جزئي اين
مطلب با توجه به گستردگي جغرافيائي و مقاطع مختلف زماني و عوامل گوناگون محيطي ؛ از قصد و حوصله اين
نوشتار خارج و البته چندان لازم هم بنظر نمي رسد ؛ لذا ذيلا به نکات مهم و عمومي مبحث عيب
در عرصه فرش بسنده نموده ؛ که اميد است مبداء اثر و منشاء ثمري باشد.

 

 

www.shahab24.com
www.shahab24.com

عيبها در فرش  اصل به دو شاخه تقسيم مي شوند:

عيوب ذاتي ـ عيوب عارضي

عيوب ذاتي همانگونه که از نامشان پيداست به آن دسته از عيبهائي گفته مي شود که در مراحل فرآوري ؛
از طراحي و مواد خام گرفته تا فرش ؛ به دلايل مختلف توسط عوامل گوناگوني بر فرش عارض مي شوند.

 ـ طراحي

يکي از آغازين مراحل توليد يک فرش همانا طراحي مي باشد که در اصل مي توان آن را ماکت و
خشت اول بافت فرش ناميد که اگر کج نهاده شد در نهايت فرش مطلوبي از آن حاصل نخواهد شد ؛
از اينروي لازم است بهنگام انتخاب طرح و طراح ؛ نهايت دقت را به عمل آورده وبا عنايت به اقتضاء
زمان ووسواس درظرائف هنري ؛ زمينه تهيه يک فرش ايده ال را مهيا نمود ؛ و به عبارت ديگرطراحي دقيق
و طرح مناسب ؛ اولين نيازلازم و واجب براي توليد يک فرش خوب است.
عدم مراعات نکات فني لازم در امر طراحي موجب عيوبي از قبيل ؛ عدم تقارن ؛ عدم تناسب ؛ ناهمخواني
سايز فرش وطرح ؛ و غيره…..
خواهد بود؛ که همواره در فرش حاصله خود نمائي خواهند کرد .

-تقارن

تقارن طرحها با يکديگر و نقاط تلاقي آنها باهم در پيکره کل طرح ؛ در مراحل مختلف طراحي و يا
توليد ؛ چنانچه به هر دليلي مراعات نشود موجب از هم گسيختگي طرح بوده و در نهايت منظره نامنسجمي را
در فرش بعمل آمده بوجود خواهند آورد ؛ اين امرعلاوه برآنکه بيانگرعدم تسلط طراح برفرش وطراحي آن مي باشد ؛
ناگزيرزحمات سايرين را نيز از پي خود ضايع مي نمايد.

 

عدم تقارن در فرش

نکته : نا متقارن بودن عمدي طرح در بعضي موارد طرح جديدي را پديد مي آورد
که اصطلاحا طرح غلط خوانده مي شود در اينگونه موارد عيب نامتقارن بودن چنانچه مورد تائيد اهل خبره باشد به
حسن مضاعفي براي فرش بدل مي شود.

 

 تناسب

تناسب عامل اصلي بالانس اجزاء طرح بوده وشاخصي مهم در ارزشيابي طرح از نظر هنري و اقتصادي
مي باشد.
بگونه ايکه عدم مراعات آن در هر کدام از اجزاء طرح مي تواند به پيکره کلي طرح آسيب رسانده و
علاوه برکاستن از زيبائي هنري طرح به ارزش اقتصادي آن نيز لطمه وارد سازد.

 

عدم تناسب در فرش

نکته : تناسب در طراحي فرش قانون و قاعده همگاني و لا يتغيري نداشته ؛ بلکه
در هر طرحي با توجه به موضوع طرح ؛ طراح به سليقه خود تناسب اجزاء طرح را مراعات مي نمايد.

 

براي سفارش آنلاین شستشوي فرش خود، به بخش سفارش آنلاين رفته

و فرم مربوط به آن را تکميل کنيد تا در اولين فرصت با شما تماس بگيريم.

براي آگاهي از تعرفه‌هاي ما نيز مي‌توانيد به بخش تعرفه قاليشويي برويد.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =