تاریخ قوم تركمن و فرش آن

آگوست, 2017 بدون نظر آموزش ها, فرش

تركمن‌ها قبیله‌ای ترك می باشند كه هم اكنون در شمال ایران ، شمال افغانستان و شرق دریای خزر در جمهوری‌های تازه مستقل تركمنستان و ازبكستان زندگی می‌كنند. این مردم اگر چه اصالت خود را حفظ كرده‌اند، سنتهای فراوانی را از دست داده‌اند. قالی تركمن از اواخر قرن سیزدهم هجری توجه اهل تحقیق را برانگیخته است و آنچه مسلم است آن است كه فرش تركمن از دلبستگی‌های جاودانه این قوم بوده است. مهمترین قبایل تركمن كه بافت فرش در آنها رواج داسته است عبارتند از: ایل تكه، ساریك، ایل چدر، ایل اساری، ایل بزرگ یموت. در حال حاضر سه گروه از تركمنهای مستقر در ایران به قالی بافی اشتغال دارند. دو طایفه از ایل بزرگتر یموت به نامهای آتابای، جعفربای و دیگری بخشی از ایل تكه كه گفته می‌شود در شمالغرب خراسان ـ شمال بجنورد و غرب آن قراردارد و در حال حاضر بهترین فرش تركمن در ایران را تولید می‌كنند و مركز اصلی آن در مراوه تپه است. از نظر حجم تولید مقدار بافته‌های ایل تكه كمتر از دو طایفه‌ یموت است. مركز عرضه فرشهای آتابای در گنبد قابوس است و فرشهای جعفربای در شهر كوچك آق‌قلعه و گرگان بفروش می‌رسد.

رنگها و طرحهای بكار رفته در قالی تركمن:
یكی از نقشمایه‌هایی كه اكنون در قالی تركمن دارای بیست شكل مختلف و مخصوص هر ایل و طایفه خاص است، همان چیزی است كه به آن گل می گویند و در بین عشایر و روستاییان فارس زبان حوض نامیده می‌شود. گل تركمن همان ترنج ایرانی است و در نقشه‌های قالی تركمن تكراری می‌شود.
محدودترین طرحهای آنها با نامهایی همچون غزال، گز، ساریک گل، ارساری گل، سالور گل و آخال، ارساری، بشیر، جعفربای، چدر، ساریك، سالور، كركی و یموت و…می‌باشند. رنگ قرمز سیر در كنار قهوه‌ای و شتری عمده رنگهای قالی تركمن هستند.

ویژگیهای بافت، دار و ابعاد در قالی تركمن:
گره‌مورد استفاده، هم تركی و هم فارسی است. رجشمار فرش اصیل تركمن در محدوده‌فرشهای نسبتاً درشت باف بوده‌است اما گاه گرایش به ریزبافی بویژه در فرشهای ایل تكه كه از ابریشم استفاده می كنند، تا حد فرشهای ۴۰ تا۵۰ رج دیده شده می‌شود. نوع دارهای بافندگی فقط از نوع زمینی است.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =