تاریخچه ی نقش مایه گل و مرغ

بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر فرش

گل و مرغ یکی ازنقش مایه های شایع درهنر نقش برداری ایرانی است که قدمت ۴۰۰۰ساله دارد.

قدیمی ترین گل و مرغ را در موزه ی باباخانی اراک داریم. احتمالا اولین همنشینی گیاه و پرنده از

اسطوره ی سیمرغ و درخت زندگی برخاسته است. درنقوش کهن سیمرغ برروی درخت ترسیم

شده یا اینکه پر و دم واجزا گوناگون بدن او با رستنیها پیوند دارد. زیرا در ادبیات پیش ازاسلام

آشیانه ی سیمرغ را برروی درخت زندگی می دانسته اند. که هر بار برآن می نشیند .تخم همه ی

گیاهان مفید ازآن فرو می ریزد و هربار بر می خیزد شاخه ای تازه می روید که دارای تخم همه ی

گیاهان مفید می باشد. بعد ها این درخت به کوه قاف تبدیل شده ویا همنشینی پرنده و درخت و

کوه باهم تصویر شده است.

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *