انواع نقوش در نقشه قالی

اکتبر, 2017 بدون نظر فرش

نقشه قالی عبارتند از نمای قالی روی کاغذ شطرنجی که بافنده با نگاه کردن به خانه‌های آن و انتقال رنگ‌های تعیین شده در هر خانه‌ به کمک گره زدن خامه روی چله نقشه را به طور کامل و دقیق روی قالی پیاده می‌کند.

نقش های قالی از لحاظ خطهای به کار رفته بر دو نوع کلی است:

 • نقوش شکسته: که ترکیبی هستند از خطوط افقی ، عمودی و مورب که در شکل‌گیری آن اشکال هندسی و یا ترکیبی از آن ها مشاهده می‌شود. علیرغم آن که به علت سادگی،این نقوش به صورت ذهنی بافی روی قالی پیاده می‌شوند، میتوان از قبل نقشه‌ای برای بافت این نقوش تهیه نمود. استفاده از این بیشتر در مناطق عشایری ،ترکمن صحرا و چادرنشین‌ها مرسوم است.
 • نقوش گردان: که در طراحی این نقوش از خطوط منحنی استفاده می شود و عموما نقوش با چرخشی دایره‌ ای بخش‌های مختلف نقشه قالی را نمایان می‌کنند. از عمده‌ترین نقوش گردان می‌توان به اسلیمی‌ها و ختایی‌ها اشاره نمود. با توجه به پیچیدگی این نقوش، بافت این نوع نقش‌ها در قالی بدون نقشه امکان پذیر نیست. ضمناً نقشه‌هایی نیز وجود دارند که تلفیقی از نقوش خط شکسته و گردان هستند.


طرحهای نقشه قالی را به طور کلی به بیست گروه تقسیم می کنند:

 • گروه ۱: طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی
 • گروه ۲: طرحهای شاه عباسی
 • گروه ۳: طرحهای اسلیمی
 • گروه ۴: طرحهای افشان
 • گروه ۵: طرحهای اقتباسی
 • گروه ۶: طرحهای بندی
 • گروه ۷: طرحهای بته ای
 • گروه ۸: طرحهای درختی
 • گروه ۹: طرحهای ترکمن (بخارا)
 • گروه ۱۰: طرحهای شکارگاه
 • گروه ۱۱: طرحهای قابی
 • گروه ۱۲: طرحهای گل فرنگ
 • گروه ۱۳: طرحهای گلدانی
 • گروه ۱۴: طرحهای ماهی درهم
 • گروه ۱۵: طرحهای محرابی
 • گروه ۱۶: طرحهای محرمات
 • گروه ۱۷: طرحهای هندسی
 • گروه ۱۸: طرحهای ایلی
 • گروه ۱۹: طرحهای تلفیقی
 • گروه ۲۰: طرحهای تصویری و تابلویی

نویسنده:ایران زاد-۰۹۱۹۵۲۹۹۵۴۸

Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 13 =