آشنایی با ابزار قالیبافی

نوامبر, 2018 بدون نظر آموزش ها

انواع قیچی‌های برقی

در بعضی از مناطق مختلف ، بافندگان زمان بافتن پرزهای اضافی را قیچی نمی‌کنند

بلکه فرش را به صورت کامل می‌بافند و بعد با قیچی‌های برقی بطور همزمان تمام سطح فرشها را قیچی می‌کنند.

 

شانه (قالی‌بافی)

شانه وسیله‌ای می باشد جهت جلو کشی گره‌های فرشها و ایجاد نظم و نظام خیلی بیشتر در پشت

فرشها از آن استفاده می‌شود. بعد از بافته شدن هر رج از فرش و پیش از کوبیدن دفتین، شانه

را بر روی گره‌های فرش به آرامی می‌کشند.

 

ابزار قالی بافی

سیخ پود کشی

سیخ پود کشی وسیله‌ای می باشد برای پود کشی انواع فرش.

سیخ پود کشی با ورق نازک آهن که حالت فنری شکل و انعطاف خیلی زیاد داشته باشد

تولید و ساخته می شودتا به راحتی و آسانی از ما بین چله‌ها عبور کند. سیخ پود کشی

وسیله‌ای می باشد به عرض دو سانتیمتر و به طول ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر. با راندن

سیخ پود کش از میان تارها به وسیله زائده قلاب همچون نوک آن پود را گرفته

و بر روی رج بافته شده قرار می‌دهند.

ابزار قالی بافی

 

بر پاکی

برپاکی وسیله‌ای می باشد که در بعضی از مناطق همچون کرمان و خراسان برای

جلو کشی و خواباندن خیلی بهتر گره‌ها بر روی یکدیگر از آن استفاده می‌شود.

درحقیقت بر پاکی هم کار شانه و هم کار دفتین را انجام می‌دهد. برپاکی از

یک ورقه نازک آهن تولید و ساخته می‌شود و دسته آن به تیغه متصل می باشد

و از همان جنس می‌باشد. نحوه و نوع کوبیدن برپاکی به نحو و گونه ای می باشد

که از بالا و محکم تیغه را بر روی لبه‌های بافت می‌کوبند.

ابزار قالی بافی

 

سک (سنگ)

وسیله‌ای می باشند که عموما جهت کوبیدن پود و منظم کردن چله‌ها از آنها استفاده می شود.

این وسیله بیشتر در کردستان و لرستان و مناطق غری کشور استفاده می‌شده است.

در بعضی از مناطق کشور ابزاری همچون این وسیله وجود داردکه از آن هم برای کوبیدن

پود و هم برای عبور پود از میان چله‌ها استفاده می‌کنند.

ابزار قالی بافی

سوزنی

این وسیله عموما در بافت قالی‌های استان کرمان (کرمان، راور، رفسنجان، زرندو…)

از آن استفاده می‌شود. کار اصلی این وسیله جلو گیری کردن از کجی فرشها می‌باشد.

در دارهای فارسی و مناطق فارسی باف چوب کوجی وسیله می باشد برای جلوگیری از کجی فرش

Tags