آسیب های فرش و ترمیم آن

می, 2018 بدون نظر خدمات, فرش

كليه آسيب ديدگيهای فرش را مي توان به سه گروه تقسيم نمود:

الف – آسيب ديدگی كم (رفوی درجه سه – رفوی آسان )

شامل ترميم در رفتگی شيرازه – ترميم پارگی (از بين رفتن ريشه ها) – رفع لكه های سطحي .
اين نوع آسيب ديدگی لزوما به متن و نقشه فرش ربطی نداشته

و گاهی اوقات از ريشه هاي آماده برای ترميم فرش استفاده مي شود.

در موردی كه ريشه ها به طور تك تك و يا در فواصل مختلف

از بين رفته باشد، مي توان با وارد كردن نخ های مشابه چله در گليم

و در لبه فرش چله ها را كامل كرد. برای ترميم شيرازه نيز بهتر است

نقاط آسيب ديده در كنار فرش كاملا خالی شده و سپس با نخ همرنگ

و با همان ضخامت شيرازه ها كامل شود. در مورد رفع لكه های كوچك

و سطحي ، مقداركمی پرداخت (قيچي )، چنانچه تفاوت زيادی در ارتفاع پرزها

ايجاد نكند، مي تواند مؤثر باشد. برای از بين بردن لكه ها استفاده از مواد

رنگبر چون باعث كم رنگ شدن تمام رنگ زير لكه مي شود، توصيه نمي گردد.

در مورد اين نوع آسيب ديدگی و يا نقص ، روش ترميم ريشه های

از بين رفته بعنوان نمونه بيان مي شود.

www.shahab24.com
www.shahab24.com
آسیب های فرش

ترميم ريشه ها:

در مواردی كه ريشه های فرش به دلايل مختلفی از جمله پوسيدگی

از بين مي رود، ابتدا نخ ريشه را از نوع پنبه يا پشم يا ابريشم آماده كرده ،

قسمت هايی را كه از بين رفته به طول معين ريشه مي دهند و اين كار

از راه وارد كردن نخ هايی از جنس چله در مسير تك تك نخ های پاره شده چله

به درون فرش (تا فاصله حداقل ۱۰ سانتيمتر از فاصله لبه فرش به درون متن )

انجام مي شود. در مواردی كه بيشتر ريشه از بين رفته باشد، از ريشه های آماده

كه معمولا با گليم كوتاهی همراه است ، استفاده مي شود. چنانچه لبة گليم فرش

قبلا زنجيره زده شده و يا لبه دوزی شده باشد نيازي به گره روی زنجيره ها نيست

ولی چون غالباً لبه فرش فاقد زنجيره در انتهای گليم است ، ريشه ها را دسته دسته

از انتها گره مي زنند تا از پاره شدن گليم و در نهايت ريزش گره ها جلوگيری شود.

آسیب های فرش

ب – آسيب ديدگی متوسط (رفوی درجه دو – رفوی متوسط )

– ساييدگي ها – پارگي هاي كوچك – بيد زدگی .
در اين آسيب ديدگی معمولا چله فرش سالم مانده و قابل استفاده است .

در اين نوع آسيب ديدگی معمولا پرزهای فرش به دلايل زير از بين رفته

و چله فرش باقي مانده است :

ساييدگی در اثر فشار و يا سايش بر اثر طول عمر.
ساييدگی در مورد فرشهای چله ابريشم كه پرز آنها پشمی است بيشتر ديده مي شود،

زيرا پشم در مقابل چله ابريشم دارای مقاومت كمتری بوده و چنانچه زير

پا انداخته شود نسبت به فرش چله نخی و يا چله پشمی احتمال ساييدگی آن بيشتر است .

بيد زدگی كه معمولا پشم را مورد حمله قرار داده و چله پنبه ای باقی مي ماند.

سوختگی و يا آسيب ديدگی شيميايی كه فقط سطح فرش از بين رفته باشد.

در تمامی اين موارد ابتدا نقشه فرش را مشخص كرده و پس از آماده كردن

رنگهای لازم ، پرزها را با كمك سوزن مخصوص ، ترميم مي كنند.

در مورد بريدگي هائی كه بافت و طرح فرش آسيب نديده باشد

دولبه فرش را كاملا به هم نزديك كرده ، و به وسيله سوزن و به

كمك انبردست چله ها را از درون به هم وصل مي كنند.

اگر پاره گی در جهت طولی باشد اين سوزن كاری از درون پود كلفت انجام مي شود.

آسیب های فرش

ج – آسيب ديدگی زياد (درجه يك – رفوی سخت و كامل )

كه شامل موارد زير و مشابه آنها:
سوختگی قسمتی از فرش
پوسيدگی در اثر حمل فرش و يا وارد آمدن وسايل نوك تيز و ضربات سنگين

و يا رطوبت زياد. در اين نوع آسيب ديدگی معمولا گره ها همراه با چله فرش

از بين رفته و نياز به ترميم اساسي دارد.

در اين نوع آسيب ديدگی چله و پرز فرش و حتی گليم و ريشه ها

از بين مي رود. مي توان چنين تصور كرد كه قسمتی از فرش بايد

كلا بافته شود، با اين تفاوت كه اين كار در قالبی محدود و با مواد

و مصالحی كه تهيه آنها نيازمند صرف وقت و مهارت است انجام مي شود

و نتيجه كار بايد به شكلی باشد كه با نمونه اوليه منطبق باشد.

 

آسیب های فرش
Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + سیزده =