گروه بندی دارهای قالی بافی

نوامبر, 2017 بدون نظر فرش

دسته‌بندی دارهای قالی بافی به شرح زیر می باشد

دارهای قالی بافی

قالیشویی شهاب آماده ارائه خدمات شستن  فرش

” قالیشویی شهاب با نازلترین قیمت ها آماده ارائه خدمات به مشتریان ” 

دارهای قالی بافی و همه امور مربوط به فرش در قالی شویی - قالیشویی شهاب اماده ارائه خدمات
دارهای قالی بافی و همه امور مربوط به فرش در قالی شویی – قالیشویی شهاب اماده ارائه خدمات

 

دارهای قالی بافی به شرح زیر می باشد

 

دسته یک  ۱:دارهای قالی بافی را باید به دو گروه به صورت افقی (زمینی) و به صورت عمودی (ایستاده) تقسیم بندی نمود.

دارهای زمینی تنها یک دسته از دارهای زمینی را شامل می‌ باشند

دارهای ایستاده یا عمودی دارهایی به اسم های  فارسی، ترکی، یا کرمانی می باشند

کل دارهای قالی بافی را در سه مدل دار خلاصه می شوند

1 – دارهای فارسی را مخصوص مناطق فارسی باف

۲ -دارهای ترکی را مخصوص مناطق ترک زبان و آذربایجان، و

۳ – دارهای کرمانی نیز دارهایی می باشند که در منطقه کرمان از آنها استفاده می شود.

 

دسته ۲:دارهای مدل زمینی و ایستاده آنها را به دو گروه ثابت و متحرک گروه بندی کرده‌اند.

دارهایی که قابل انتقال از مکانی به مکان دیگر یا جایی به جای دیگر هستند را از نوع دارهای متحرک شناخته شده اند

دارهایی که قابلیت نقل و انتقال دادن  ندارند

پایه‌های آنها در زمین فرورفته و ثابت می باشند را از نوع دارهای ثابت نام گذاری می کنند.

 

  • دسته ۳:اگر دار قالی به شیوه یا نوع ترکی چله کشی بشود به خاطر قابلیت گردش چله‌ها بر روی دار، باید آنها را دار متحرک نام گذاری کرد و دارهایی را که به شیوه فارسی چله کشی می‌شوند، به خاطر عدم امکان گردش  یا چرخشی نبودن چله‌ها بر روی دار، باید دارهای ثابت نام گذاری کرد و اگر نحوه چله کشی و بافت فرش به نحوی باشد که همزمان با بالا آمدن فرش و رج‌های آن بافنده نیز حرکت کرده و به سمت بالا برود، دار از نوع متحرک می باشد (همچون دارهای کلاردشت) و اگر احتیاج به جابجایی بافنده نباشد از نوع ثابت است.

 

پیوند : دارهای قالی بافی ، قالیشویی ، قالی شویی ، قالیشویی شهاب ، فرش

منبع : https://www.shahab24.com

 

Tags