هنر رفوگری

اکتبر, 2017 بدون نظر فرش

هنر رفوگری و روشهای رفو کردن فرش آسیب دیده

هنر رفوگری همزمان با هنر قالی بافی وارد این عرصه شد چرا که هر فرش امکان دارد در معرض آسیب قرار گرفته و نیاز به ترمیم داشته باشد بنابراین تا زمانی که فرش ها در منازل و مکان های مختلف گسترده هستند نیاز به رفو کردن هم جزء جدا نشدنی آن خواهد بود. در واقع اینگونه می توان مطرح کرد که هنر رفوگری مکمل هنر قالی بافی بوده و خواهد بود . متاسفانه اولین کسی که دست به خلق هنر رفوگری زده مانند بافندگان آن ناشناس مانده و خود نمیدانسته چه خدمتی در عرصه هنر ایران و هنر فرش بافی کرده است، پس ما می توانیم با زنده نگه داشتن این هنر قدر دان و سپاسگداراین هنرمندان ناشناس باشیم.
هر فرشباف باید حتما با هنر رفوگری هم آشنایی داشته باشد تا بتواند در مواقع مورد نیاز مشکل پیش آمده را رفع کند. به این نکته نیز باید توجه داشت که رفو گری نیز مانند بافت فرش نیاز به تمرین و کسب تجربیات دارد تا کار رفوی فرش بدون عیب و نقص و حرفه ای انجام گردد. در حقیقت رفوگر باید با نهایت دقت و تجربه فرش آسیب دیده را رفو کند و جان تازه ای به آن ببخشد.
قبل از رفوگری ابتدا فرش را کاملا پهن کرده و قسمتهای آسیب دیده را بررسی و یادداشت می کنیم. از آنجا که آسیبهای رسیده به فرش می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که یا بر اثر مرور زمان پیش آمده یا در بعضی مواقع خطای انسانی به فرشها آسیب رسانده است ،باید با استفاده از ابزار و وسایل خاص این کار ترمیم انجام شود. به طور کلی آسیبها به دو دسته تقسیم میشوند که ما در این بخش انواع آن را مورد توضیح می دهیم:
1- آسیب هایی که ممکن است بر اثر مرور زمان و بر اثر کهنگی ایجاد شود مانند پارگی، پوسیدگی، پوسیدگی و در رفتگی چله، از بین رفتن پرزها و رنگ پریدگی بخش یا کل فرش .
2- آسیب های ناشی از حوادث یا خطاهای انسانی مانند بریدگی با چاقو یا پوسیدگی بر اثر رطوبت یا ریختن مواد شیمیایی، بید زدگی، آتش سوزی و سوختگی.
آسیب ها ممکن است سطحی و یا مواقعی عمقی باشد که در این صورت به رفوگری باتجربه نیاز است. برای رفوی فرش آسیب دیده ابتدا نقشه قسمتی از فرش که آسیب دیده را تهیه می کنبم سپس رنگهای استفاده شده در بافت فرش را تهیه می کنیم ، در صورتیکه دار چله آسیب دیده باشد نخهای مطابق با آن را نیز باید تهیه کنیم.اگر فرش کهنه و رنگ پریده باشد باید نخهای آن را نیز همان رنگ تهیه کنیم تا بعد از رفو مشخص نباشد. برای انجام رفو به وسایلی از قبیل قیچی، دم باریک، نخ پود،نخ ابریشمی، نخ پنبه ای، سوزن بزرگ یا کوچک، دفتین،درفش، قلاب، اتو، میخ کش، میخ، کیله، تخته، چهارچوب و ظرف آب و … نیاز است.

رفوگری از نظر کلی شامل مراحل زیر است:

1- پارگی، سوختگی، بریدگی و سوراخ شدگی از مواردی هستند یا توسط خطای انسانی به وجود آمده یا بر اثر مرور زمان و کهنگی ایجاد شده است بطور مثال در حین بافندگی، دار توسط بافنده دچار پارگی می شود. در هر صورت نخ انتخاب شده برای رفو باید حتما هم رنگ بخش آسیب دیده انتخاب و رفو شود چون در صورت مغایرت رنگ بعد از انجام رفو رنگ بخش ترمیم شده با کل قالی فرق کرده و این باعث می شود از ارزش قالی کاسته شود.

2- پل سازی: اگر آسیب دیدگی در چله فرش ایجاد شده باشد رفوگر باید نخ چله دقیقا همرنگ با آن را تهیه و فرش را ترمیم کند.

3- شیرازه دوزی: در این نوع آسیب دیدگی هم رفو گر باید نخ همرنگ شیرازه را تهیه کرده و فرش را رفو کند و باید دقت کند نخ شیرازه حتما همرنگ انتخاب شود زیرا در صورت تفاوت رنگ بخش رفو شده مانند وصله به چشم می خورد و از ارزش قالی کم می کند.
4- در صورت پارگی در فرش، رفوگر باید نقشه ای از آن بخش تهیه کند که می تواند از بخش سالم فرش نقشه تهیه کند اما در صورتیکه هر دو سمت فرش دچار آسیب دیدگی شده باشد باید با توجه به کلیات نقشه و تجربه خود نقشه ای مناسب تهیه کرده و فرش را رفو کند . در صورتی که رفو بدون نقشه انجام شود قالی ارزش خود را از  دست می دهد.

5- گلیم بافی: در صورتی که گلیم فرش آسیب دیده باشد،ترمیم باید مطابق اول وآخر فرش اولیه انجام شود.

6- بیدخوردگی: در آسیب بیدخوردگی فرش باید فرد رفوگر بسیار با تجربه و بادقت باشد و باید به این نکته دقت شود که رفوی پشت و روی فرش بیدخورده با هم متفاوت است.
7- رنگرزی: در  مواردی نیاز است برای رفو کردن نخ همرنگ بخش آسیب دیده تهیه شود اما گاهی رنگ مورد نظر یافت نمی شود و حتی گاهی بر اثر استفاده زیاد از قالی رنگ های آن کم رنگ شود پس رفو گر باید هنر رنگرزی را بداند تا در صورتییکه نخ مورد نظر خود را پیدا نکرد خودش بتواند نخها رنگ کرده و از آن استفاده کند که این کار در دستگاه هایی به نام پاتیل انجام می گردد.
8- در صورتیکه که در قسمت وسط فرش یا نقطه ای از فرش جر خوردگی ایجاد شود ( که به طور وضوح دیده می شود)، رفوگر اول باید محل جر خوردگی فرش را از رو یا پشت علامت گذاری کرده بعد آن محل را تا کند،اباید ابتدا محل را با ماژیک علامت گذاری کرده و سپس آن را با تیغ تیز از بدنه فرش جدا کرده و سپس قسمت از بین رفته را دوباره با نخ همرنگ و مناسب چله کشی کرده و کار رفو را آغاز کند.
9- گاهی اوقات با تمام دقت و تجربه ی فرد رفوگر رنگ بخش رفو شده کمی با قسمتهای دیگر فرش متفاوت است و پر رنگ تر به نظر می آید، برای حل این مشکل 10 ثانیه اتوی داغ را در محل مورد نظر قرار دهید تا کمی با سایر قسمتها همرنگ شود.
Tags