نکاتی در مورد نگهداری کردن از تابلو فرش

نوامبر, 2017 بدون نظر فرش

نکاتی در مورد نگهداری کردن از تابلو فرش را با هم بررسی می کنیم

تابلو فرش

قالی شویی – قالیشویی شهاب

تابلو فرش های خود را برای شستشو به قالی شویی - قالیشویی شهاب بسپارید
تابلو فرش های خود را برای شستشو به قالی شویی – قالیشویی شهاب بسپارید

 

مراقبت ها از تابلو های فرش:

1- تابلو های  فرش  را نباید اصلا به صورت مستقیم بر روی دیوارهای گچی یا آهکی آویزان کرد.  نباید اصلا میخ را روی آنها کوبید.

چون بافت فرش فرو رفته و سوراخ می‌شود و در شرایط زنگ زدن میخ، لکه خیلی بد رنگی برای مدت زمان خیلی زیادی با  همیشه روی آن باقی می‌ماند.

2- تابلو های فرش‌ بافته شده‌اند تا زیبایی‌شان را در شرایطی که بر روی دیوار قرار دارند به رخ بکشند. بنابراین  آنها را لوله و یا هرگز تا نکنید.

3- اگر استرس  بیدزدگی تابلوفرشتان  را دارید ، قادر هستید  از پودر یا قرص نفتالین استفاده کنید.

4- هم چنین آنها را در معرض رطوبت  بسیار شدید- همچون مسیر مستقیم کولرهای آبی- به هیچ وجه قرار ندهید.

با این کار شرایط پوسیدگی آن را خیلی  زودتر فراهم می‌آورید.

5- تابلوفرش‌ها را نباید به هیچ وجه بدون قاب از دیوار آویزان کرد.

قاب بسیار مناسب جلوه خیلی بهتری از تابلوفرش به نمایش می‌گذارد و نوعی تشخیص و اعتبار برای فرش به ارمغان می‌آورد.

6- علت بید خوردگی پشمهای ضد عفونی نشده، هوای شرجی و مرطوب می باشد

نگهداری تابلو فرش در مکان های سربسته و خیلی متروک و یا توجه نکردن به نظافت تابلو فرش می باشد.

در صورتیکه تابلو فرش در محل های سربسته و متروک قرار بگیرد، باید هر یک ماه یکبار درب ها باز شوند و تابلو های فرش مورد بارزسی قرار گیرد.

7- از تابیدن  نور مستقیم آفتاب بر روی تابلو فرش جلوگیری کنید.

 

نحوه تمیز کردن تابلو فرش:

 

1- بهترین و عالی ترین روش برای گردگیری هر روز یا  روزانه تابلوفرش، استفاده از برس گردگیری جاروبرقی می باشد .

2- تنها تابلو های فرشهای معتبر می باشند که امکان شستشو با آب و صابون را دارد

اگر تابلو فرشی که در آن از رنگهای شیمیایی استفاده شده است را می شویید امکان مخلوط شدن رنگها وجود دارد.

بنابراین  در مورد اینگونه تابلو فرشها با فروشنده خود مشورت کنید.

 

پیوند : تابلو فرش ، فرش ، قالیشویی شهاب ، قالیشویی ، قالی شویی

منبع : https://www.shahab24.com

 

Tags