ابزار و دار قالی بافی را بشناسیم

اکتبر, 2017 بدون نظر فرش

ابزار و دار قالی بافی را بشناسیم

قالی بافی

فرش هایی خود را برای شستشو به قالیشویی شهاب بسپارید

” قالیشویی شهاب آماده ارائه خدمات شستن  فرش “

 

" فرش هایی خود را برای شستشو به قالیشویی شهاب بسپارید "
” فرش هایی خود را برای شستشو به قالیشویی شهاب بسپارید “

بقیه وسایل قالی بافی

* – زیر سری کوجی :

شامل دو قطعه چوب و شاید هر وسیله‌ای دیگر که عموما بین راست روها و چوب کوجی قرار گرفته است

البته با کمک کردن به کشیدن چوب کوجی به سمت جلو، چله‌های زیر را نیز به همراه آن به بیرون از ریف چله‌ها سوق می دهد.

* – گوه:

دستگاهی می باشد معمولا به شکل مثلث شکل که در محل اتصال سر دار و زیر دار با راست روها قرار گرفته است

با ایجاد کردن فشار و به سمت بالا و پایین بردن سردار و زیر دار در کل ، وظیفه شل و سفت کردن چله‌ها را بر عهده‌ دارد و عموما در دارهای چوبی از آن بهره گرفته می شود

*-  پیچ:

دو عدد پیچ در قسمت بالای سر دار همان وظیفه گوه را عهده دار است و قادر است با چرخاندن آنها یا سردار را بالا و پایین برده در کل چله‌ها را شل و سفت بکند، ویا در کار  بالا و پایین بردن فندک و حتی زیر دار، انجام شود

*-  اهرم بالا :

ابزار چرخاندن سر دار را  عهده دار است و فقط در دارهای متحرک مانند دارهای مرسوم به (کرمانی) از آن استفاده می‌کنند

 

*-  اهرم پایین:

وسیله چرخاندن زیر دار را به عهده دارد و فقط در دارهای متحرک مانند دارهای مرسوم به (کرمانی) دیده می‌شود.

*-  کمان :

قطعه چوبی می باشدکه عموما به شکل کمان است

همراه دو عدد طناب که در دو سوی آن بسته شده و به کمک دو عدد چوب همچون چوب کوجی که یکی به چله‌های زیر، و دیگری به چله‌های رو بسته شده است

می‌توان چله‌ها را در دارهای کمان‌دار جابه‌جا کرد و عملیات پود کشی را انجام داد

*-  سه‌پایه :

این وسیله تنها در بعضی از دارهای زمینی پیش بینی می‌شود و همچون زیر سری کوجی، همان عمل را به نحو دیگری انجام می‌دهد.

علاوه بر آن بافندگان توپک‌های خامه‌های قالیبافی را نیز از آن آویزان می‌کنند.

 

پیوند : قالی بافی ، قالی ، قالیشویی ، قالیشویی شهاب ، فرش

منبع : https://www.shahab24.com

Tags