حضور بازیگر محبوب در بزرگترین حراج فرش به ارزش ۳۰ میلیارد تومان

سپتامبر, 2017 بدون نظر اخبار

 نخستین حراج ملی فرش، سومین دوره حراج ملی و نخستین دوره حراج تخصصی فرش در ایران، عصر روز جمعه (۵ شهریورماه) با چکش‌زنی احمد نجفی بازیگر سینما و تلویزیون در خانه همایش خیابان شهید فیاضی (فرشته) آغاز شد. در این مراسم چهره‌های سرشناسی مانند جمشید مشایخی، داریوش ارجمند، علی معلم، مهتاب کرامتی و نماینده سفارت انگلستان در این مراسم حضور داشتند.

قبل از شروع مراسم حراج، زهرا محمودوند مدیرحراج  و احمد نجفی، آکشنر برنامه، ضمن خیر مقدم به مهمانان از ارزش والای هنر فرش در ایران سخن گفتند. پس از اتمام صحبت‌های نجفی، نخستین حراج ملی فرش کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

فرش «گنبد ابریشم»، با قدمت ۷۰-۸۰ سال، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه ۸۵ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت، ۱۱۰ میلیون خریداری شد.

فرش «ترنج»، با قدمت ۶۵ سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه ۵۵ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۵۵ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «مشاهیر»، با قدمت ۶۰-۷۰ سال، اثر هنرمندان راور کرمان، با قیمت پایه ۲۵۰میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «شکار بهرام گور»، با قدمت ۱۴۰-۱۵۰ سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه ۸۵۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «ذبیهی»، نو بافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه ۶۰۰میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۶۰۰ میلیون خریداری شد.

فرش «نگارستان»، نو بافت، اثر هنرمندان قم ، با قیمت پایه ۵ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۶ میلیون تومان خریداری شد.

فرش « چهار فصل»، با قدمت ۵۰-۶۰ سال، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه ۱۵۰میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «گلابتون»، با قدمت ۹۰-۱۰۰ سال، اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه ۳۵۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «ستونی هریس»، با قدمت ۱۴۰-۱۵۰ سال، اثر هنرمندان هریس، با قیمت پایه ۱۶۰میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۸۵۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «سلطان مسعود»، نو بافت، اثر هنرمندان تبریز، باقیمت پایه ۲ میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۲ میلیارد تومان خریداری شد.

فرش «نگارستان»، نو بافت، اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه ۵۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «‌ابریشم درختی»، با قدمت ۹۰-۱۰۰ سال، اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه ۱۹۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «هرکه»، با قدمت ۷۰-۸۰ سال، اثر هنرمندان هرکه، باقیمت پایه ۸۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «‌هشت سرو»، با قدمت ۱۴۰-۱۵۰ سال، اثر هنرمندان تبریز، باقیمت پایه ۶۸۰میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «تودشک»، با قدمت ۸۰-۹۰ سال، اثر هنرمندان نایین، باقیمت پایه۶۰میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «زهره»، با قدمت ۵۰-۶۰ سال، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه ۴۴۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۵۷۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «محتشم»، با قدمت ۱۳۰-۱۴۰ سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه ۶۰۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرش «جنگ داراب»، با قدمت ۱۰۰-۱۱۰ سال، اثر هنرمندان تهران، باقیمت پایه ۵ میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

Tags